StoryEditor

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski będzie prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.
28.05.2024., 13:08h

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Dane zebrane w badaniu pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzące chów/hodowlę świń.

 

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl (aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego)

• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl (aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS)

• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 17 do 28 czerwca 2024 r.

 

Zakres zbieranych informacji:

• pogłowie świń,

• zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń),

• produkcja żywca wieprzowego,

• rasy świń,

• ceny zakupu i dzierżawy ziemi.

 

Podstawowym celem tego badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel).

Pomóż zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Dominika Zieja
Autor Artykułu:Dominika Zieja
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 15:59