StoryEditor

Izrael intensywnie pracuje nad rozwojem branży alternatywnych białek

Izrael wyrasta na światowego lidera transformacji systemu żywności. Jest znany z dynamicznego rozwoju startupowego. Jednym z głównych celów tej działalności jest rozwój sektora alternatywnych białek, m.in. mięsa hodowanego komórkowo. 
27.09.2023., 12:09h
Roślinne substytuty mięsa oraz mięso hodowane komórkowo mają za zadanie, zdaniem ich promotorów, rozwiązywać problemy środowiskowe i zaspakajać rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone opcje białkowe. W ostatnich kilku miesiącach w kraju tym zapadło szereg kluczowych decyzji, które jednoznacznie wskazują na dalszy rozwój Izraela w tym kierunku. Powstało tam pierwsze na świecie akademickie centrum badań nad białkami alternatywnymi. Wiele firm zajmujących się hodowlą mięsa komórkowego zapowiada rozbudowę swoich możliwości produkcyjnych. Izraelski Urząd ds. Innowacji jest jednym z liderów w tym procesie, inicjuje liczne projekty, zarówno w zakresie finansowego wspierania startupów, jak i tworzenia infrastruktury badawczej. 

Wparcie finansowe

W ciągu ostatnich 10 lat instytucja ta przekazała ponad 65 mln dolarów dotacji firmom z branży foodtechowej. Obecnie Urząd koncentruje swoje działania na zwiększaniu liczby placówek laboratoryjnych w kraju. 

Nie jest to jedyna rządowa instytucja, wspierająca rozwój tej branży. Alternatywne białka dotuje też Ministerstwo Nauki i Innowacji. W proces rozwoju alternatywnych białek zaangażowane jest również Ministerstwo Zdrowia Izraela, które opracowało ścieżkę regulacyjną, która pozwoli w jak najkrótszym czasie zatwierdzić sprzedaż mięsa komórkowego w tym kraju. Oczywiście wsparcie branży foodtechowej w Izraelu nie pochodzi jedynie od agencji rządowych, ale w dużej mierze od prywatnych inwestorów. Ponieważ jest to młody sektor i znajduje się on w początkowej fazie rozwoju oprócz zabezpieczenia finansowego wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza badawczego i produkcyjnego.

Inwestycje w rozwój mięsa z hodowli komórkowej od kilku już lat są w Izraelu na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji Izrael ustępuje tylko Stanom Zjednoczonym. Do tego naczelny rabin wydał na początku 2023 r. pieczęć koszerną certyfikującą te produkty. 

Duże zakłady

Izraelskie firmy dynamicznie rozwijają swoje możliwości produkcyjne w tym zakresie. Believer Meats rozpoczęła budowę największego na świecie zakładu produkującego mięso z hodowli komórkowej. jego powierzchnia wyniesie 18,5 tys. mkw. Po uruchomieniu obiekt będzie w stanie produkować minimum 10 tys. ton mięsa komórkowego rocznie. 

Kolejna izraelska spółka - Steakholder Foods - będzie pilotażowo produkować w nowym zakładzie tłuszcz komórkowy.
Dynamizm rozwoju tej branży, jak informują analitycy, jest uzależniony od tempa spadku cen końcowych takich produktów. jednak już dziś renomowane podmioty, takie jak np. Euromonitor szacują, że do 2040 r. sprzedaż mięsa z hodowli komórkowej może stanowić nawet 10% globalnego rynku mięsa.
Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 15:21