StoryEditor

KRW apeluje do prezydenta o negocjacje z Chinami w sprawie wieprzowiny

Uznanie przez Chiny regionalizacji produkcji wieprzowiny, która umożliwi eksport produktów z obszarów wolnych od ASF, byłoby krokiem milowym w odbudowie i rozwoju polskiego sektora wieprzowiny. Dlatego KRW apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań na rzecz promocji eksportu polskiej wieprzowiny do Chin.
07.06.2024., 14:01h

Wieprzowina jest jednym ze strategicznych sektorów polskiego rolnictwa, którego rozwój ma ważne znaczenie dla polskiej gospodarki. Jeszcze w roku 2013 eksport produktów wieprzowych z Polski do Chin generował 67 mln Euro przychodu i był to wówczas nasz najważniejszy produkt eksportowy. Obecnie, ze względu na ograniczenia związane z ASF, polscy producenci wieprzowiny borykają się z trudnościami w dostępie do rynków zagranicznych, w tym również chińskiego, który jest jednym z największych na świecie odbiorców tego rodzaju produktów. Dlatego Krajowa Rada Wieprzowiny zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o podjęcie działań na rzecz promocji eksportu polskiej wieprzowiny do Chin oraz uznania przez Chiny, podobnie jak w przypadku Francji, regionalizacji produkcji wieprzowiny pod kątem afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

image
Pismo KRW do prezydenta Andrzeja Dudy.
FOTO: KWR
image
Pismo KRW do prezydenta Andrzeja Dudy.
FOTO: KWR

Zdaniem członków KRW takie rozwiązanie nie tylko pozwoliłoby na skuteczniejsze zarządzanie nadwyżkami produkcji zbóż, ale także przyczyniłoby się do stabilizacji cen na rynku krajowym oraz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze stanowi doskonałą platformę do podjęcia dialogu w tej sprawie. Zaangażowanie i wsparcie prezydenta RP w lobbowaniu na rzecz uznania przez Chiny rejonizacji produkcji wieprzowiny oraz promocji polskiego eksportu mogą, zdniem KRW, przynieść wymierne korzyści dla całego sektora rolniczego w Polsce.

 

Przypomnijmy, że Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW) została powołana na mocy porozumienia z dnia 4 stycznia 2024 r. głównych organizacji branżowych oraz doradców i przedstawicieli nauki związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Celem działań KRW jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju krajowego sektora wieprzowiny opartego na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, w powiązaniu z dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego, który zapewni wzrost rentowności całego łańcucha dostaw i uodpornienia sektora na ryzyka.

 

KRW współpracuje z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliskie są deklarowane nasze cele.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 02:46