StoryEditor

Związek Polskie Mięso ma nowego prezesa

Będę współpracował z każdym, kto dobrze życzy branży. Nie będę się bał rozmów również z jej przeciwnikami. Wiem również jak dużo pracy trzeba włożyć w odkłamywanie faktów na temat mięsa i branży. To będzie na pewno mój priorytet - mówi nowy prezes związku Polskie Mięso, Jacek Strzelecki.
08.07.2024., 13:11h

Jacek Strzelecki został wybrany na prezesa zarządu największej branżowej organizacji mięsnej w Polsce. Pod koniec kwietnia bieżącego roku rezygnację z funkcji prezesa zarządu Związku POLSKIE MIĘSO złożył dr Witold Choiński. Jego decyzja była skutkiem wygrania przez niego konkursu na członka zarządu Krajowej Grupy Spożywczej i powołania go przez Radę Nadzorczą KGS w skład zarządu. Nową funkcję oficjalnie objął 15 maja bieżącego roku.

– Odszedłem ze Związku, ale nie z branży spożywczej. Sercem zawsze będę blisko branży mięsnej, której częścią byłem wiele lat. Dwadzieścia pięć lat kierowałem największą polską organizacją branżową. W tym czasie napisaliśmy i zarejestrowaliśmy system jakości polskiej wieprzowiny PQS, uznany przez Ministra Rolnictwa w 2009 roku jako krajowy system jakości. Zarejestrowaliśmy w Komisji Europejskiej jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność cztery produkty: kabanosy, jałowcową, myśliwską. Byliśmy pomysłodawcą i inicjatorem wspólnych wystaw branży na targach zagranicznych i krajowych oraz misji branżowych do różnych krajów świata. Zabiegaliśmy i zorganizowaliśmy liczne kontrole inspektorów z różnych krajów świata w celu otwarcia rynków na mięso z polski – powiedział.

Doktor Choiński podkreślił, że będąc prezesem Związku to wraz przedstawicielami innych organizacji branżowych stworzył strategiczne fundamenty dla poszczególnych sektorów.

– Wspólnie z innymi organizacjami opracowaliśmy strategie dla wieprzowiny i wołowiny. Nie mniej czasu poświęcałem również branży drobiarskiej, której wiele firm jest członkami Związku. To był naprawdę dobry czas – powiedział były prezes.

Czas na nowe otwarcie

Po złożeniu rezygnacji przez dr Witolda Choińskiego zarząd wybrał Jacka Strzeleckiego, eksperta od chińskiego rynku rolno-spożywczego oraz eksperta Związku Polskie Mięso, osobę dobrze znaną w branży mięsnej, a także szerzej w rolnej, na dyrektora zarządzającego Związku. Funkcję tę objął on 15 maja. Z kolei 27 czerwca Walne Zebranie Członków Związku Polskie Mięso jego osobę wybrało na prezesa zarządu Związku.

– Zmiana nastąpiła w szczególnym momencie, bo Związek Polskie Mięso obchodzi w tym roku swój jubileusz 30 lat działalności. Stanięcie więc na czele największej organizacji branżowej w Polsce to zaszczyt. Związek na rynku był i jest liderem oraz inicjatorem zmian i zapewniam, że nadal tak będzie. Będę współpracował z każdym, kto dobrze życzy branży. Nie będę się bał rozmów również z jej przeciwnikami. Wiem również jak dużo pracy trzeba włożyć w odkłamywanie faktów na temat mięsa i branży. To będzie na pewno mój priorytet. Ponadto moja praca będzie koncentrować się również na wykorzystywaniu synergii, bowiem w branży oraz wokół niej są nisze, których umiejętne połącznie przyniesie jej wymierne efekty – powiedział Jacek Strzelecki, nowy prezes Związku Polskie Mięso.

Podkreślił, że na rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym rzecz jasna mięsne, należy patrzeć jako agrobiznes.

– Pomimo że polskie rolnictwo od chwili wejścia do Unii Europejskiej zrobiło cywilizacyjny postęp, to nadal w publicznej świadomości funkcjonuje dość często model rolnictwa z historycznych jej opisów. Tymczasem jest to nowoczesny biznes, a dość często są to duże przedsiębiorstwa, które łącznie dają pracę setkom tysięcy osób. Ich specyfiką jest to, że nie produkują chipów czy samochodów, ale żywność dla wszystkich mieszkańców w Polsce, a także na eksport. Im nasz agrobiznes, a więc rolnictwo i przetwórstwo będą silne rynkowo, tym globalna pozycja Polski również będzie mocniejsza, a więc po pierwsze agrobiznes. Tak funkcjonują nowoczesne gospodarki rolne – powiedział Strzelecki.

Dodał, że przed poszczególnymi sektorami mięsnymi są różne wyzwania a także wspólne cele.

Wyzwania dla branży

– Nasz strategiczny sektor gospodarki rolnej i przetwórczej – wieprzowina – wymaga innych działań niż drób czy wołowina, ale wszystkie trzy mięsa definiują i charakteryzują polską branżę mięsną. Wspólnym problemem są bariery prawne w zakresie inwestycji. Ponadto globalne i regionalne uwarunkowania rynkowe, jak te związane z Ukrainą, stawiają przed polską branżą mięsną wyzwania, które już ustalają i – co ważne – ustalą zasady działania branży na okres co najmniej minimum średnioterminowy, czyli 10-12 lat. Naprawdę pracy nie brakuje – powiedział Jacek Strzelecki, prezes zarządu Związku Polskie Mięso.

Życzymy powodzenia nowemu prezesowi, pomysłów i sił na działania na rzecz branży mięsnej.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 05:28