StoryEditor

Resort rolnictwa twierdzi, że sytuacja na rynku zbóż jest stabilna i opanowana

  Nie wszyscy jednak są tego samego zdania. Ministerstwo rolnictwa chwali się szybkim tempem eksportu zboża. Jak okiem rządzących przebiegają żniwa?
02.08.2023., 14:08h

W interpelacji skierowanej do ministerstwa rolnictwa poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że przedstawiciele resortu rolnictwa w swoich wypowiedziach podkreślają, że na rynku zbóż sytuacja jest opanowana i stabilna.

- Niestety głosy i sygnały płynące od rolników z różnych regionów naszego kraju, niestety nie potwierdzają tej tezy. Według rolników i organizacji rolniczych w magazynach rolników i przetwórców nadal zalegają znaczne ilości zboża ukraińskiego, ale także ziarna polskich producentów. Firmy skupowe ograniczają swoją aktywność zakupową czekając na nowe zbiory. Także obecna przepustowość polskich portów i terminali zbożowych jest zbyt mała, aby w krótkim czasie do zbliżających się żniw wywieźć nadwyżki zboża – napisał Cz. Siekierski z PSL.

Szybkie tempo eksportu zboża?

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że od stycznia do maja br. wyeksportowano z Polski ok. 5,3 mln ton zbóż, w tym m.in.

  • 2,6 mln ton pszenicy,
  • 2,1 mln ton kukurydzy,
  • 172 tys. ton żyta,
  • 84 tys. ton jęczmienia,
  • 36 tys. ton owsa,
  • 224 tys. ton pszenżyta.

Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wyeksportowano z Polski ok. 3 mln ton zbóż. Według resortu notowany jest bardzo wysoki, miesięczny, eksport zbóż. W maju eksport był rekordowy i wyniósł 1,26 mln ton. W czerwcu eksport zbóż tylko do krajów trzecich wyniósł ponad 0,5 mln ton. Dane całkowite za czerwiec nie są jeszcze dostępne. Eksport zbóż realizowany jest zarówno drogą lądową jak i morską. Eksport do krajów trzecich jest w większości realizowany przez porty. W bieżącym roku (do połowy lipca) wyeksportowano 2,5 mln ton zbóż do krajów trzecich.

Resort rolnictwa podaje, że w skali jednego miesiąca największe polskie porty morskie są w stanie przeładować ponad 1 mln ton zboża, a ponadto są konsekwentnie podejmowane kolejne działania, które skutkują dalszym zwiększaniem ich zdolności przeładunkowych - m.in. poprzez zakup urządzeń przeładunkowych, tworzenie dodatkowych przestrzeni do składowania towaru, a także usprawnianie transportu w rejonie portu.

Jakie są zapasy zbóż w kraju?

Poseł Cz. Siekierski zwrócił się także z prośbą o podanie wielkości obecnych zapasów zbóż, gdyż nie ma obecnie dokładnie zweryfikowanych informacji, a prezentowane dane są bardzo rozbieżne. Instytuty podległe resortowi szacują, że jest to pomiędzy 6,5 a 9,6 mln ton, ośrodki analityczne banków, że jest to 4-5 mln ton, inne instytucje że jest to 2-3 mln ton.

Zdaniem MRiRW rozbieżność danych dotyczących zapasów może wynikać z metodologii stosowanej przez podmioty dokonujące takich analiz. Są to dane szacunkowe. Poza tym prezentowane w przestrzeni publicznej dane mogły dotyczyć albo ilości nadmiernych zapasów niezbędnych do wywiezienia w celu zbilansowania rynku oraz przygotowania magazynów do przechowywania zbóż ze zbiorów 2023 r. lub też zapasów zbóż na rynku (zarówno tych nadmiernych jak i standardowych, niezbędnych do bieżącego zaopatrywania rynku krajowego oraz na potrzeby eksportu).

- Z informacji z rynku wynika, że w związku z rekordowym eksportem zbóż z kraju, mniejsi rolnicy pozbyli się już zapasów. Nie sprzedali zboża tylko ci, którzy czekają na ewentualne wzrosty cen. Ponadto w związku z zakazem importu m.in. pszenicy i kukurydzy z Ukrainy do Polski firmy przetwórcze (gł. paszarnie) ponownie zaopatrują się w ziarno krajowej produkcji - odpowiedział wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Jak przebiegają żniwa?

Z odpowiedzi udzielonej przez MRiRW 28 lipca wynika, że obecnie w większości regionów kraju realizowany jest zbiór jęczmienia ozimego. Rozpoczęto również żniwa pozostałych zbóż oraz rzepaku, ale zaawansowanie zbiorów jest niewielkie, z wyjątkiem południowych regionów kraju. Susza występująca na znacznym obszarze kraju może mieć wpływ na plonowanie. Jakość ziarna jest zróżnicowana regionalnie, ziarno z reguły jest suche i dobrej jakości, niemniej jednak pierwsze dostawy pszenicy ozimej wskazują na niski poziom białka. Nasiona rzepaku w większości województw mają odpowiedni stopień zaolejenia. Występujące przelotne opady deszczu na znacznym obszarze Polski, mające charakter głównie burzowy, lokalnie utrudniały prowadzenie prac żniwnych. Z informacji pozyskanych z rynku wynika, że punkty skupujące są przygotowane, jednak z uwagi na małe zaawansowanie zbiorów dostawy były dotychczas niewielkie. Skup rzepaku przebiega sprawnie.

wk

Fot. archiwum TAP

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 09:20