StoryEditor

„Rząd popełnił wielki grzech zaniechania” - Porozumienie Rolników Opolszczyzny o kryzysie na rynku zbóż

Porozumienie Rolników Opolszczyzny wydało stanowisko 17 kwietnia br. dotyczące niekontrolowanego napływu zbóż i rzepaku z Ukrainy. W magazynach zalega zboże, a niebawem żniwa.
19.04.2023., 10:04h

- Rząd popełnił wielki grzech zaniechania. Wiedział jaki jest krajowy bilans zbożowy, przecież wiadomo, że w Polsce produkcja zboża jest większa niż jego zużycie. Rząd doskonale zdawał sobie sprawę, że nie ma technicznych możliwości wywiezienia importowanego zboża, rzepaku z Ukrainy a mimo to bezwarunkowo zgodził się na uwolnienie przez UE cła na ukraińskie artykuły rolne. Tym samym w żaden sposób nie zadbał o interesy nas rolników – podkreślają przedstawiciele organizacji rolniczych Opolszczyzny. Według nich służby celno-skarbowe zaakceptowały wpisanie w dokumenty przewozowe tzw. „zboże techniczne" - czyli zaakceptowały i nie reagowały na ten proceder. Tymczasem polski rynek został zalany takim zbożem, z którym właściwie nikt nie wie, co się dalej stało.

Rolnicy z Opolszczyzny domagają się m.in.:

1.           Natychmiastowego, ale realnego zatrzymania importu zbóż, rzepaku, olejów roślinnych, drobiu, jaj, mleka i jego przetworów - w uzgodnieniu z UE lub w porozumieniu z Ukrainą - do 30 czerwca 2023 roku. Ewentualny tranzyt w/w produktów powinien odbywać się przy zastosowaniu wysokiej kaucji i być monitorowany (upubliczniona winna być informacja o firmie, dacie wwozu i wywozu z Polski w/w produktów).

2.           Wprowadzenia od 1 lipca 2023 roku zasad i norm jakościowych dla artykułów rolnych sprowadzanych z Ukrainy do Polski - takich jakie obowiązują w UE. Wprowadzenie do obrotu artykułów o niewiadomej lub niskiej jakości jak np. "zboże techniczne" powinno być utylizowane na koszt importera.

3.           Wprowadzenia od 1 lipca 2023 roku - 50% cła na produkty rolne z Ukrainy zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 roku.

4.           Wprowadzenie od zaraz, wymogu publicznego informowania na specjalnie utworzonej stronie Ministerstwa Rolnictwa: kto jest importerem, końcowym odbiorcą i przetwórcą sprowadzanych płodów rolnych i produktów spożywczych.

5.           Zdjęcia do 30 czerwca 2023 roku nadwyżki zbóż i rzepaku w celu opróżnienia magazynów poprzez: eksport, lub zakaz jego obrotu w kraju lub wykorzystanie na cele energetyczne (głównie tzw. „zbóż technicznych").

6.           Wprowadzenia takich programów pomocowych dla rolników - objętych niekontrolowanym napływem surowców rolnych z Ukrainy, w których będzie uwzględniony każdy hektar powierzchni rolnej uprawianego zboża i rzepaku w gospodarstwie.

7.           Ustawowego zwiększenia udziału biokomponentów krajowych do paliw - do końca maja 2023 roku. Dlatego w pełni popieramy zgłoszone 29 marca br. postulaty Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych w tym zakresie (poniżej załączyliśmy treść)

8.           Wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla producentów rolnych, firm skupowych dotkniętych skutkami niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy.

9.           Rozbudowę (w uzgodnieniu i za fundusze UE) infrastruktury transportowej, przeładunkowej i portowej zwiększającej przepustowość tranzytową produktów rolnych z Ukrainy.

Według przedstawicieli Organizacji Porozumienia Rolników Opolszczyzny realizacja w/w postulatów powinna być raportowana przez Rząd organizacjom rolniczym, które podpisały 29 marca 2023 roku Porozumienie z Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem. Jeżeli postulaty nie będą realizowane rolnicy nie wykluczają dalszych akcji protestacyjnych.

Piątka biopaliwowa dla rolnictwa

Podczas posiedzenia okrągłego stołu, 29 marca br. organizacje branżowe złożyły dokument, który nazwano „Biopaliwowa piątka dla rolnictwa".

Organizacje utrzymują stanowisko, że należy podjąć natychmiastowe działania dot. rynku biopaliw. Domagają się m.in.;

1.           pilne ustanowienie w ramach odrębnego procesu legislacyjnego od tzw. „dużej" nowelizacji ustawy biopaliwowej procedowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (UC 110), współczynnika redukcyjnego Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 2024-2025 na poziomie 0,82;

2.           pilne wdrożenie w Polsce, wzorem 15 krajów UE, benzyny E10 tj. zwiększenie udziału bioetanolu w benzynach E95 z 5% do maksymalnie 10% począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Wygeneruje to dodatkowy popyt na bioetanol w ilości do 200 tys. m3 rocznie, co spowoduje trwałe zwiększenie popytu na zboża przez krajowy sektor gorzelniczy o co najmniej 0,5 mln ton ziarna, przede wszystkim kukurydzy;

3.           zwiększenie udziału polskiego bioetanolu do co najmniej 70% (zrównując ten poziom biodieslem) w przypadku stosowania przez podmioty paliwowe w ramach realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla biopaliw tzw. współczynnika redukcyjnego — do ewentualnego rozważenia jest czasowe (na lata 2024-2025) zwiększenie udziału obu rodzajów biokomponentów do poziomu 80% ich zakupów dokonywanych przez koncerny paliwowe;

4.           ponowne urynkowienie biopaliwa B20 z ulgą akcyzową i zwolnieniem z opłaty paliwowej, co pozwoli na wygenerowanie w ramach mechanizmu flotowego dodatkowego rynku na estry metylowe. Do zakupu B2Ona preferencyjnych warunkach w ramach tzw. paliwa flotowego uprawnione byłyby firmy spedycyjne, spółki komunikacyjne, przedsiębiorstwa produkcyjne (transport własny), a także producenci rolni (niezależnie od programu tzw. paliwa rolniczego);

5.           zwiększenie obligatoryjnego blendingu oleju napędowego z 5,2% do 5,4% w ramach obowiązującego standardu B7 oraz ograniczenie możliwości realizacji tego obowiązku jedynie do estrów metylowych (tj. z wyłączeniem biowęglowodorów ciekłych HVO);

Źródło: Porozumienie Rolników Opolszczyzny

fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 02:23