Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Chlomazon na chwasty w rzepaku

Obrazek

Do zwalczania chwastów z rodziny kapustowatych (np. tasznik pospolity, tobołki polne, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, stulicha psia), czyli tej samej, do której należy rzepak, najczęściej stosuje się herbicydy zawierające chlomazon.

11 sierpnia 2014, 14:05

Nie zawsze jednak zabieg ten jest wystarczająco skuteczny, a dodatkowo w przypadku zabiegu doglebowego w niesprzyjających warunkach, jak np. nawalne deszcze po siewie, na wschodzących roślinach pojawiają się charakterystyczne białawe przebarwienia (patrz zdjęcie). Wprawdzie są one przemijające, ale rzepak potrzebuje kilku tygodni, aby wrócić ponownie do dobrej kondycji. W przypadku terminowego siewu nie powinno być z tym problemu, jednak na późno sianych plantacjach lub na lekkich glebach może to być kłopotliwe. Poniżej przedstawiono zestawienie herbicydów do stosowania w rzepaku i zawierających chlomazon oraz ceny wybranych produktów handlowych.

Produkty do odchwaszczania rzepaku ozimego zawierające chlomazon zarejestrowane na polskim rynku:
Colzor Trio 405 EC
Command 360 CS
Command 480 EC
Command Top 375 CS
Golden Clomazon 360 CS
Golden Clomazon 480 EC
Kalif Mega 283 SC
Kilof 480
Nero 424
Nimbus 283 SE
Pronap Extra 430 EC
Reactor 360 CS
Reactor 480 EC
Szpada 480 EC

mw, jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)