StoryEditor

GUS szacuje duży spadek plonów rzepaku

GUS w raporcie na koniec lipca szacuje, że zbiory zbóż podstawowych z mieszankami wyniosą 25,9–26,6 mln t i będą od 3% do 5% mniejsze od zbiorów ubiegłorocznych. Silniejsze spadki przewiduje się dla rzepaku i rzepiku – oceniane są na 2,6 mln t, tj. o ok. 21% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
31.07.2015., 10:07h

Z kolei plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą wg GUS 36,2 – 37,0 dt/ha, to w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,6 – 3,8 dt/ha, tj. o 11,3% – 9,3%. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 39,7 – 40,7 dt/ha, tj. o 4,4–3,4 dt/ha mniej od plonów z roku ubiegłego. Spadek wynosi więc ok. 8–10%.
Urząd statystyczny oszacował ponadto, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2015 r. wynosi ok. 7,2 mln ha, w tym:

  • * pszenicy około 2,4 mln ha;
  • * żyta około 1,0 mln ha,
  • * jęczmienia około 0,9 mln ha,
  • * owsa około 0,5 mln ha,
  • * pszenżyta około 1,2 mln ha,
  • * mieszanek zbożowych ponad 1,1 mln ha.

Źródło: GUS 30.07.2015 r.
bie

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 01:35