StoryEditor

Hodowlana ewolucja rzepaku

Rzepak to ważna gospodarczo i płodozmianowo roślina, lecz presja czynników środowiska, w tym zmiana klimatu i zagrożenie ze strony agrofagów, wymaga stałego postępu biologicznego. Obecnie odmiany powinny więc charakteryzować się kompleksem cech odpornościowych.
11.06.2024., 10:16h

Cechy agrotechniczne rzepaku

Na jakie cechy agrotechniczne czy zdrowotnościowe stawia obecnie firma Limagrain, rejestrując nowe odmiany?

Najważniejszy jest najwyższy potencjał plonowania oraz jego stabilność i regularność. Jednak równie istotny jest także szeroki wachlarz cech zabezpieczających ten potencjał podczas wegetacji. Do tych cech należą:

  • odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV),
  • odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7),
  • odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion przed zbiorem,
  • a także oczywiście najwyższa zimotrwałość.
image
Jacek Wojciechowski, Limagrain Field Seeds Rape & Cereals Product
and Project Manager
FOTO:

Rolnikom borykającym się z problem kiły kapustnych oferujemy odmiany z potwierdzoną przez IIOR – PIB w Poznaniu odpornością na tę chorobę. Odmiany z naszej najnowszej genetyki mają także zupełnie nowe cechy, takie jak wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową (Sclero-Flex), odporność na cylindrosporiozę, wysoka tolerancja na werticiliozę, tzw. wytrzymałość na żerowanie pchełki rzepaczanej, czy efektywne wykorzystanie dostępnego w glebie azotu (N-Flex).

Odmiany rzepaku z odpornością

Jakie odmiany pozwalają kompleksowo ograniczać presję niektórych patogenów?

W sezonie 2024 mamy do zaoferowania rolnikom 35 odmian rzepaku ozimego, aż 34 z nich mają odporność na wirusa żółtaczki rzepy, a 31 na suchą zgniliznę kapustnych. Szczególnie polecam uznaną i sprawdzoną przez polskich i europejskich rolników odmianę LG Ambassador, nasze nowości LG Armada i LG Avenger oraz LG Scorpion z odpornością na kiłę kapustnych.

Pekanie łuszczyn i osypywanie nasion

Które firmowe odmiany charakteryzuje podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie sie nasion?

Z naszej oferty 28 odmian spełnia ten wymóg, w tym oczywiście wymienione już przeze mnie LG Ambassador, LG Armada, LG Avenger, a także LG Scorpion. Ta cecha zabezpiecza przed utratą plonu praktycznie bezpośrednio przed zbiorem.

Niespodziewane burze, czy gradobicie mogą spowodować straty w plonie nawet od 20 do 30%. Ta cecha pozwala także wydłużyć tzw. okienko do zbioru z 3 do 7–9 dni bez narażenia na większe straty i ograniczyć problem z samosiewami w kolejnych latach.

Neonikotynoidy, a pchełka rzepakowa

Jakie odmiany ograniczają skutki wycofania zapraw neonikotynoidowych w zwalczaniu pchełek rzepakowych?

W naszej ofercie są odmiany, które charakteryzują się potwierdzoną przez Terres Inovia (Francuski Instytut Naukowo-Badawczy) wysoką wytrzymałością na żerowanie na liściach jesienią owadów dorosłych pchełki rzepakowej oraz wiosną jej larw w łodygach. Dzięki dynamicznemu jesiennemu wzrostowi i silnemu wiosennemu wigorowi roślina wykorzystując tzw. mechanizm ucieczki, potrafi się sama obronić w przypadku średniej presji tego szkodnika. Tę cechę ma np. LG Avenger.

Co z brakiem wody w glebie?

Jaką ofertą odmian dysponuje firma Limagrain w ograniczaniu skutków deficytu wody w glebie?

W tym przypadku ważne jest, aby rośliny miały zdrowy system pobierania i transportu wody i składników pokarmowych (korzenie i łodygę). Tu bardzo istotne są cechy odporności na suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę czy tolerancji na werticiliozę.

image
FOTO:

Odpowiedzią jest także uprawa odmian efektywnie wykorzystujących dostępny w glebie azot. Te odmiany szczególnie w warunkach stresowych wykazują przewagę nad tradycyjnymi mieszańcami. Potrafią one bowiem łatwiej i szybciej pobrać azot z gleby, zakumulować go w tkankach roślinnych, a następnie wytransferować do nasion, budując plon. Szczególnie polecam tu odmiany LG Ambassador i LG Armada.

Jakie odmiany odporne na wymarzanie?

Jakie odmiany poleca firma do siewu, zwłaszcza w rejonach najbardziej zagrożonych wymarzaniem roslin?

Testujemy pod tym kątem nasze odmiany w całej Europie, także w warunkach skandynawskich czy państw bałtyckich. Te doświadczenia wskazują, że wszystkie odmiany Limagrain spełniają wymagania wysokiej zimotrwałości. Pamiętamy zimę 2016 roku, która rzeczywiście mocno zweryfikowała rzepaki w Polsce. Odmianą, która wykazała się najwyższą zimotrwałością na 65 badanych przez COBORU mieszańców, z tylko 6% roślin martwych po zimie był LG Architect, także dostępny w naszej ofercie.

Fot: Firmowe/ Sierszeńska

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 14:50