StoryEditor

Strzelce zdominowane polskimi odmianami

Czerwiec to dobry czas na polowe oględziny kondycji odmian wielu gatunków roślin uprawnych, a ostatecznie do podjęcia decyzji o zakupie ich materiału siewnego. Okazją do tego były Dni Pola zorganizowane 22.6 przez Hodowlę Roślin Strzelce – Grupa IHAR i firmę BASF.
23.06.2017., 16:06h

HR Strzelce to jedna z polskich czołowych firm hodowlanych. O jej sile rynkowej i marketingowej świadczy, m.in. prezentacja na imprezie polowej 108, wyłącznie polskich odmian, w grupie 10 gatunków, w tym wiele nowości. Na polach w Strzelcach, wg szacunków organizatorów, liczba gości przekroczyła 1000.
Na kwaterze z rzepakiem ozimym hodowla przedstawiła 14 odmian, w tym kilka nowości. Ich charakterystyka wg przedstawicieli firmy:

  • Chrobry – to odmiana populacyjna. W badaniach COBORU wykazała bardzo wysoki potencjał plonowania, nawet przy dość niskich wymaganiach glebowych. Wyróżnia ją też wysoka zimotrwałość i odporność na wyleganie.
  • Marcelo – odmiana populacyjna, bardzo wczesna, o dobrych zdolnościach adaptacyjnych, wysokiej plenności, odporności na wyleganie i  choroby grzybowe.
  • Bazalt – odmiana populacyjna, bardzo wysoko plonująca. Charakteryzuje się silnym wigorem jesiennym, ograniczając skutki suszy jesiennej oraz dobrą odpornością na wyleganie.
  • Copernicus (F1) – odmiana mieszańcowa, o bardzo wysokim potencjale plonowania. Na szerszą skalę promowana będzie do uprawy na jesień 2018 r.

Wśród pszenic ozimych klauzulę nowości mają:

  • Owacja – plenność o kilka procent większa od wzorca. Zimotrwałość 4,5, wyróżnia się wysoką wagą hektolitra ziarna, dobrą odpornością na wyleganie i na niektóre choroby (mączniaka, DTR, septoriozę plew i fuzariozę kłosa). Oferowana tylko na reprodukcję.
  • Pokusa – ma bardzo wysoki potencjał plonowania, bardzo wysoka tolerancję na jony glinu (Al3+), i rdzę żółtą. Polecana m.in. do późnych siewów.
  • Opcja – odmiana o dużym potencjale plonowania, wysokiej odporności na rdzę żółtą i brunatną. Rośliny ma niskie, o wysokiej odporności na wyleganie.
  • Wilejka – to odmiana oścista, wyhodowana we współpracy z hodowcami z Litwy. Jej szczególnym wyróżnieniem jest bardzo wysoka zimotrwałość – na poziomie żyta ozimego oraz bardzo wysoka MTZ. W br. oferowana tylko na reprodukcję.

Status nowości w pszenżycie ozimym noszą zaprezentowane odmiany: Meloman najwyższe plony ziarna w badaniach COBORU w latach 2014 i 2015), Octavio, Sekret, Panteon, Trefl i Probus.
W ofercie zbóż jarych HR Strzelce zaprezentowała także szeroką kolekcję odmian, w tym liczną grupę nowości. W jęczmieniu jarym były to: Baryłka, Podarek, Polonia Staropolska i Radek. W owsie, przeżywającym renesans w uprawie: Amant, Nawigator, Paskal, a w pszenicy jarej: Kamela i Serenada. W grupie roślin bobowatych jako nowe zaprezentowano niskotaninowe odmiany Amigo i Fernando.
Współorganizator spotkania plenerowego – firma BASF – to partner HR Strzelce od wielu lat w zakresie dostarczania środków do ochrony hodowanych i uprawianych gatunków. W rzepaku ozimym firma poleca, m.in. swój nowy produkt, tj. herbicyd Butisan Avant w zestawie z Iguana Pack. Zestaw ten jest dobrze dostosowany do różnych warunków polowych i grup chwastów. Zawiera 6 substancji czynnych i ma działanie zarówno doglebowe, jak i nalistne, daje też możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym. Dzięki szerokiemu spektrum s.cz. zwalcza, m.in. uciążliwe chwasty, w tym: fiołka, chabra, przytulię czepną i bodziszka. Preparaty można stosować łącznie oraz oddzielnie w dawkach 1,5–2 l/ha + 0,2–0,3 l/ha.
Nowością firmy w zbożach jest regulator wzrostu Medax Max. Jest polecany we wszystkich zbożach ozimych i jarych (poza pszenżytem jarym) w dawkach 0,5 do 0,75 l/ha (patrz szczegółowe zalecenia). Może być ponadto stosowany w jednej, jaki dwóch dawkach. Preparat wyróżnia się, m.in. wczesnym terminem stosowania (BBCH 29), szybkością działania, stymulowaniem ro rozwoju korzeni oraz  szerokim zakresem temperatur podczas zabiegi, tj. od 5–25 C°.
(bie)

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 09:22