StoryEditor

Lista odmian grochu siewnego zalecanych do uprawy w 2024 r.

Jedną z pierwszych ważnych decyzji „agrotechnicznych” jest wybór odmiany najlepiej dostosowanej do konkretnego rejonu uprawy. Jej podjęcie ułatwi „Lista odmian zalecanych” (LOZ), opracowywana i corocznie aktualizowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).
21.02.2024., 14:20h

Jednym ze statutowych zadań COBORU jest prowadzenie badań porejestrowych wybranych gatunków roślin uprawnych w ramach tzw. Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Na ich podstawie grupa ekspertów ustala LOZ dla poszczególnych województw. Jeśli w danym gatunku konkretne województwo nie prowadzi tego typu doświadczeń, nie ma zatem opracowanej LOZ. Rolnicy mogą jednak skorzystać wówczas z listy odmian wybranych województw sąsiednich, co przynajmniej częściowo zmniejszy ryzyko wyboru do siewu przypadkowej odmiany. Dla grochu siwnego badanie te prowadzi się od wielu lat we wszystkich województwach.

 

LOZ grochu siewnego

Wiele pól jest jeszcze zalanych wodą, na innych nadmierna wilgotność gleby nie pozwala na wjazd sprzętem uprawowym na pola, jednak są w kraju rejony, na których taka możliwość istnieje. Są to np. obszary z glebami lekkimi w woj. podlaskim, mazowieckim, czy lubuskim, o czym pisaliśmy w nowym wydani naszego miesięcznika (patrz tekst „top agrar Polska” 3/2024; str. 72–75). Zatem i z wczesnym siewem grochu, jednej z pierwszych wiosennych upraw polowych, nie powinno być tam problemów. Aby więc ułatwić wybór właściwej odmiany, publikujemy wykaz odmian rekomendowanych w poszczególnych województwach; tabela źródło COBORU.

image

Lista odmian grochu zalecanych do siewu w 2024 r.

FOTO: Janusz Biernacki

W tym gatunku odmianą rekomendowaną do uprawy we wszystkich (16) województwach jest Astronaute. Świadczy to o jej bardzo wysokiej uniwersalności, tzn. możliwości dostosowania zarówno do różnych stanowisk oraz warunków wegetacji. W 12. województwach jest z kolei polecana do siewu odmiana grochu Batuta, a w 11. – Grot i Ostinato (ostatnia pochodzi ze Wspólnotowego katalogu odmian – CCA).

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 22:28