StoryEditor

„Nie siejesz grochu w marcu, nie masz go w garncu”

Oto jedno z przysłów pogodowych na marzec. Czy faktycznie zatem jest tak, że groch trzeba siać wcześnie i jak do tego mają się zalecenia agrotechniczne?
03.03.2021., 14:03h
W starych przysłowiach najczęściej jest sporo prawdy i tak też jest w tym przypadku. Rzeczywiście groch należy siać jak najwcześniej. Dla większości obszaru naszego kraju optymalnym terminem jest połowa marca. Nieco wcześniej niż połowa marca groch można siać na południowym zachodzie kraju, a nieco później na północnym wschodzie. Oczywiście musimy mieć odpowiednie do tego warunki. Ważna jest temperatura gleby – powinna ona wynieść przynajmniej 1–2oC. Ten warunek można powiedzieć, że jest już spełniony. Drugim ważnym, jak w przypadku innych upraw jarych, jest możliwość wjazdu w pole. Gleba nie może być zatem zbyt wilgotna. W przypadku grochu zależy nam jednak, by gleba miała na tyle dużo wilgoci, żeby duże nasiona mogły szybko spęcznieć i skiełkować. Potrzebują do tego wody w ilości odpowiadającej 150% ich masy. Nie jest to najwięcej wśród nasion roślin uprawnych, ale daje sporą ilość ze względu właśnie na rozmiar nasion.

Jak głęboko, jak gęsto?

Może najpierw, jak gęsto: odmiany liściaste powinno się wysiewać w normie około 100 szt./m2. Odmiany wąsolistne natomiast wymagają gęstszego siewu w normie do 115 szt./m2. Jeśli groch uprawiamy na zieloną masę czy przyoranie to powinniśmy wysiać go więcej o 15–20%.
Głębokość siewu zależy od warunków wilgotnościowych i wielkości nasion. Zaletą sposobu kiełkowania grochu jest to, że podczas kiełkowania na powierzchnię najpierw wydostaje się łodyżka nadliścieniowa, a nie liścienie. To daje nasionom duża siłę przebicia. Dzięki temu w gorszych warunkach nasiona można wysiać głębiej. Drobne nasiona przy dobrym uwilgotnieniu gleby wysiewamy na głębokość około 6 cm, o normalnej wielkości na 7 cm, a grube nasiona na 8 cm. Jeśli gleba jest niedostatecznie uwilgotniona to głębokość zwiększamy o 1–2 cm.

jd, fot. Daleszyński
Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 01:31