StoryEditor

Pokaźny dorobek hodowlany PHR Tulce

Sezon wegetacyjny w pełni to dobra okazja, aby pokazać swój dorobek hodowlany i szeroką paletę odmian. W tym celu 6. czerwca Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach zorganizowała swoje Dni Pola.
11.06.2024., 13:00h

– W dotychczasowym dorobku firma oferuje swoim klientom 92 odmiany roślin uprawnych w 22 gatunkach. Najwięcej zarejestrowanych odmian (35) ma wśród roślin bobowatych, 32 to zboża, a 21 – trawy – mówił na wstępie spotkania prezes Zarządu Tomasz Dutkiewicz. W tym roku firma zarejestrowała 10 nowych odmian, w tym pszenice ozime Fuzja, Magnezja, Fantazja i Patria, pszenżyto ozime Tinos – pierwsze w kolekcji PHR – jęczmień jary Komplet, Narrator i Pazur oraz łubin żółty Opal i groch siewny Ursus. Ze względu na status nowości hodowlanych w sprzedaży ukażą się za 2 lata. W opisie warto jednak przybliżyć zbożowego „jedynaka”.

Pszenżyto ozime Tinos ma mała wymagania glebowe, toleruje niskie pH. Jego zwisający kłos, po którym swobodnie ścieka rosa i krople deszczu sprawia, że wykazuje także dużą odporność na porastanie ziarna. Ważne jej dodatkowe cechy to dobra zdrowotność, w tym wysoka odporność m.in. na rdzę żółtą oraz zimotrwałość.

image
Prezes Zarządu PHR Tulce Tomasz Dutkiewicz
FOTO: Janusz Biernacki
image
Tinos – pierwsza odmiana pszenżyta ozimego w ofercie PHR Tulce
FOTO: Janusz Biernacki

W tym sezonie można natomiast kupić nowe odmiany zarejestrowane w 2023 r. Jest to jakościowa pszenica ozima Vistula (A). Nadaje się na wczesne siewy, dobrze radzi sobie w warunkach suszy, charakteryzuje się m.in. wysoką zawartością białka i wysoka odpornością na brunatną plamistość liści. Drugą odmianą w tym gatunku jest Liberia (A/B), o dobrej ogólnej zdrowotności, ma gen odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Jest też dość odporna na rdzę żółtą. Odmiana Essa (A/B) wykazuje natomiast wysoka odporność na suszę, bardzo dobrze się krzewi, dzięki czemu można znacząco ograniczyć normę siewu. Otrzymała w tym roku Złoty Medal MTP. Pozostałe nowości to odmiana Iskra (B) z genem półkarłowatości, o wysokiej krzewistości i odporności na wyleganie. Ostoja (A) także z genem półkarłowatości. Wykazuje też tolerancję na okresowe susze oraz niższe pH.

image
Nowa odmiana pszenicy ozimek Liberia w ofercie PHR Tulce
FOTO: Janusz Biernacki
image
Nowa odmiana pszenicy ozimejj Essa.
FOTO: Janusz Biernacki

W życie ozimym ubiegłoroczną nowością jest mieszańcowa odmiana Astranos (F1). Wykształca niskie rośliny o wysokiej odporności na wyleganie. Odmiana o bardzo długim kłosie (ponad 20 pięterek), wysoko plonująca, a ziarno zawiera dużo białka, podnosząc wartość żywieniową. Ziarno można ponadto wykorzystać do wypieku chleba.

image
Nowa odmiana mieszańcowa żyta ozimego Astranos.
FOTO: Janusz Biernacki

W jęczmieniu jarym w 2023 r. forma zarejestrowała odmianę Masino, o dobrej zdrowotności roślin, co pozwala ograniczyć koszty ochrony fungicydowej i wysokim potencjale plonowania. Zawiera gen mlo, podnoszący odporność roślin na infekcję sprawcy mączniaka prawdziwego. Nową odmianą w łubinie wąskolistnym jest Pogo. Jej nasiona mają dobre parametry żywieniowe, m.in. są bardzo słodkie i zawierają dużo białka.

image
Nowa odmiana łubinu wąskolistnego Pogo
FOTO: Janusz Biernacki

Jednym z punktów Dni Pola w PHR Tulce był wykład dr hab. Prof. UPP Tomasza Piechoty z UP w Poznaniu nt. międzyplonów. W swoim wystąpieniu przekonywał licznie zebranych gości, że nie można się obecnie zastanawiać, czy warto je siać, ale skupić się na tym, jak to zrobić dobrze i jakie gatunki dobrać do konkretnego przedplonu. – Międzyplony m.in. niwelują skutki nadmiaru zbóż w zmianowaniu – mówił ekspert.

image
dr hab. Tonasz Piechota, prof. UPP Poznań
FOTO: Janusz Biernacki
image
Uczestnicy Dni Pola w PHR Tulce.
FOTO: Janusz Biernacki
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 17:47