• Wspólne inwestycje nie z każdym możliwe

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy w ramach wspólnego wniosku możliwy jest zakup nowego ciągnika w sytuacji, gdy jeden z rolników wcześniej nabył ciągnik z PROW 2007-2013?
 • r e k l a m a

 • Premia dla małych gospodarstw tylko dla płatników KRUS

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy rolnik ubiegający się o dofinansowanie na rozwój małego gospodarstwa z nowego PROW musi być ubezpieczony w KRUS?
 • Jak budowac magazyn z premii dla młodego rolnika?

  • PREMIUM
  • ?
  Zasadność niektórych inwestycji realizowanych w ramach premii dla młodych rolników, ich kosztorysowanie i rozliczanie nadal jest przedmiotem wielu pytań, które napływają do naszej redakcji. Poniżej garść pytań, które przesłał nam jeden z beneficjentów programu.
 • "Modernizacja gospodarstw": Limity się nie łączą

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy limit pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie łączył się z limitem pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”?
 • Młody rolnik nie kupi kolejnego ciągnika

  • ?
  Pytanie: Czy ograniczenie mówiące o braku możliwości dofinansowania zakupu maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak maszyny zakupione przez beneficjenta z dofinansowaniem PROW 2007-2013 dotyczy także maszyn i urządzeń sfinansowanych przy udziale premii dla młodego rolnika z PROW 2007-2013?
 • Wykształcenie rolnicze a przejęcie gospodarstwa

  • PREMIUM
  • ?
  Sprawy dziedziczenia gospodarstw i dokumentów potrzebnych do prowadzenia działaności rolniczej nadal budzą Wasze wątpliwości, które staramy się rozwiać. Poniżej, jedno z pytań, które otrzymaliśmy kilka dni temu.
 • Rozwój usług rolniczych: Małżonek może aplikować o wsparcie?

  • PREMIUM
  • ?
  Małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne, które jest przedmiotem ich współwłasności. Jeden z nich ma nadany nr producenta w ARiMR i korzystał z dofinansowania z "Modernizacji gospodarstw" z PROW 2007-2013, drugi natomiast prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.
 • Wystarczy hektar dzierżawy

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Mój syn zamierza ubiegać się o premię dla młodego rolnika. Czy przed złożeniem wniosku muszę mu przekazać całe gospodarstwo czy wystarczy tylko część? Czy musi to być darowizna czy mogę mu wydzierżawić grunty?
 • Kredyt MRcsk a premia dla młodego rolnika

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Otrzymałem kredyt preferencyjny MRcsk na zakup gospodarstwa rolnego – czy mimo to mogę ubiegać się o premię dla młodego rolnika z PROW 2014–2020?
 • Suszenie to już przygotowywanie do sprzedaży

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Co będzie uznawane za "przygotowywanie do sprzedaży" - czy będzie to np. czyszczenie zboża lub suszenie kukurydzy? A co będzie uznawane za przetwórstwo własnych produktów na potrzeby przyznawania punktów do premii dla młodego rolnika?