Popularne tagi:

 • Suszenie to już przygotowywanie do sprzedaży

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Co będzie uznawane za "przygotowywanie do sprzedaży" - czy będzie to np. czyszczenie zboża lub suszenie kukurydzy? A co będzie uznawane za przetwórstwo własnych produktów na potrzeby przyznawania punktów do premii dla młodego rolnika?
 • r e k l a m a

 • Młody rolnik nie kupi kolejnego ciągnika

  • ?
  Pytanie: Czy ograniczenie mówiące o braku możliwości dofinansowania zakupu maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak maszyny zakupione przez beneficjenta z dofinansowaniem PROW 2007-2013 dotyczy także maszyn i urządzeń sfinansowanych przy udziale premii dla młodego rolnika z PROW 2007-2013?
 • ARiMR uzna fakturę na współmałżonka

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Zgodnie z przepisami w przypadku współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, o pomoc w na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" może wystąpić każdy ze współmałżonków, pod warunkiem, że drugi wyrazi na to zgodę. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą będzie dajmy na to żona (np. ze względu na dodatkowe punkty za kryterium wieku), faktury potwierdzające realizacje inwestycji mogą być wystawione na męża, który rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych?
 • "Modernizacja gospodarstw": Limity się nie łączą

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy limit pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie łączył się z limitem pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”?
 • Wykształcenie rolnicze a przejęcie gospodarstwa

  • PREMIUM
  • ?
  Sprawy dziedziczenia gospodarstw i dokumentów potrzebnych do prowadzenia działaności rolniczej nadal budzą Wasze wątpliwości, które staramy się rozwiać. Poniżej, jedno z pytań, które otrzymaliśmy kilka dni temu.
 • Przetwórstwo w gospodarstwie

  • PREMIUM
  • ?
  W PROW 2014–2020 warto rozważyć możliwość skorzystania z dotacji w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.  Tym bardziej że w nowym programie do korzystania z pomocy oferowanej w tym działaniu będą uprawnieni także rolnicy indywidualni.
 • Rozwój usług rolniczych: Małżonek może aplikować o wsparcie?

  • PREMIUM
  • ?
  Małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne, które jest przedmiotem ich współwłasności. Jeden z nich ma nadany nr producenta w ARiMR i korzystał z dofinansowania z "Modernizacji gospodarstw" z PROW 2007-2013, drugi natomiast prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.
 • Kredyt MRcsk a premia dla młodego rolnika

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Otrzymałem kredyt preferencyjny MRcsk na zakup gospodarstwa rolnego – czy mimo to mogę ubiegać się o premię dla młodego rolnika z PROW 2014–2020?
 • Wystarczy hektar dzierżawy

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Mój syn zamierza ubiegać się o premię dla młodego rolnika. Czy przed złożeniem wniosku muszę mu przekazać całe gospodarstwo czy wystarczy tylko część? Czy musi to być darowizna czy mogę mu wydzierżawić grunty?
 • Wspólne inwestycje nie z każdym możliwe

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy w ramach wspólnego wniosku możliwy jest zakup nowego ciągnika w sytuacji, gdy jeden z rolników wcześniej nabył ciągnik z PROW 2007-2013?