Popularne tagi:

 • Rozwój usług rolniczych: Małżonek może aplikować o wsparcie?

  • PREMIUM
  • ?
  Małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne, które jest przedmiotem ich współwłasności. Jeden z nich ma nadany nr producenta w ARiMR i korzystał z dofinansowania z "Modernizacji gospodarstw" z PROW 2007-2013, drugi natomiast prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.
 • Umowa dzierżawy musi być zawarta na 10 lat

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Jaka jest wymagana forma umowy dzierżawy w przypadku programu młody rolnik? Czy musi być to umowa sporządzona w formie aktu notarialnego czy dopuszczalna jest także zwykła umowa z data pewną? Jeśli tak to czy musi być ona potwierdzona przez notariusza?
 • Premia dla małych gospodarstw tylko dla płatników KRUS

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy rolnik ubiegający się o dofinansowanie na rozwój małego gospodarstwa z nowego PROW musi być ubezpieczony w KRUS?
 • Zaliczka na poczet inwestycji z PROW

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy i na jakich warunkach będzie można otrzymać zaliczkę na poczet realizacji inwestycji dofinansowanej z „Modernizacji gospodarstw” z PROW 2014-2020?
 • Wspólne inwestycje nie z każdym możliwe

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy w ramach wspólnego wniosku możliwy jest zakup nowego ciągnika w sytuacji, gdy jeden z rolników wcześniej nabył ciągnik z PROW 2007-2013?
 • Harmonogram naboru wniosków z nowego PROW w 2017 roku

  • PREMIUM
  • ?
  Ministerstwo rolnictwa przedstawiło nowy harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na specjalne traktowanie mogą liczyć rolnicy ze stref występowania ASF.
 • Czy zakup przyczepy podniesie GVA?

  • ?
  Pytanie: W nowym PROW na zakup maszyn maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. a czy jest też minimalna kwota pomocy? Nie korzystałem jeszcze z pomocy PROW i czy w związku z tym będę miał większe szanse aby je teraz otrzymać? Myślę nad zakupem nowej przyczepy, ale nie jestem pewien, czy ona podniesie mi dochodowość o te 10 proc.?
 • Oblicz wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa

  • PREMIUM
  • ?
  Niebawem kolejne nabory wniosków. Sprawdź, czy Twoje gospodarstwo będzie kwalifikować się do pomocy w ramach PROW 2014-2020. Skorzystaj z przygotowanego przez nas kalkulatora.
 • Ile gruntów na własność?

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: 70% gruntów musi należeć do beneficjenta lub byś w użytkowaniu wieczystym bądź być dzierżawą z ANR lub gminy. Ile trzeba mieć hektarów i w jaki sposób je posiadać by otrzymać premie? Czy muszą być przepisane czy może być dzierżawa ojciec-syn, lub od osoby prywatnej na 10 lat?
 • Limity się nie łączą

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy limit pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie łączył się z limitem pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”?