StoryEditor

Scalanie gruntów w PROW: wyższy kurs euro przy przeliczaniu dofinansowania

Będzie możliwość aneksowanie części umów na scalanie gruntów i zwiększenie w ten sposób przyznanych kwot pomocy zapowiada ministerstwo rolnictwa. Wszystkiemu winny kurs euro, który w przypadku starych umów wynosił 4,2 zł.
19.12.2022., 16:12h

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmianę rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aneksowanie umów

Jej celem jest „umożliwienie aneksowania umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot wyrażonych w euro lecz po przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy o przyznaniu pomocy. Jednocześnie zmiana taka będzie możliwa jedynie w odniesieniu do umów o przyznaniu pomocy zawartych przed 1 dniem stycznia 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Niekorzystne warunki umowy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pomoc na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć 2000/1900 euro (w zależności od województwa) na 1 ha scalanych gruntów. Kwoty te przeliczane są na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o...

Pozostało 63% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. luty 2024 03:17