StoryEditor

Aż do 150 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed azotanami – zobacz, jak zmienić umowę!

MRiRW zwiększył limit na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych do 150 tys. zł. Kto może ubiegać się o wsparcie i jaki wniosek złożyć?
22.12.2022., 15:12h

Resort rolnictwa zwiększył limit dofinansowania

Dzięki zmianie przepisów zwiększa się wysokość limitu pomocy do 150 tys. zł na jedno gospodarstwo i beneficjenta. 

Od 20 grudnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia z 9 grudnia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kto może skorzystać z wyższego limitu?

Kogo dotyczy wsparcie ze zwiększonym limitem:

  • rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (czyli nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy);
  • beneficjentów, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Rolnicy, którzy są zainteresowani wyższą kwotą pomocy muszą jak najszybciej poinformować o tym Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; żeby skorzystać z wyższego limitu beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek o zmianę umowy:

  • w terminie 2 miesięcy od 20 grudnia 2022 r., w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej;
  • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

W sytuacji, gdy rolnik nie złoży takiego wniosku, albo złoży go w innym terminie niż wskazany powyżej, ARiMR rozpatrzy wniosek zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Agencja przypomina, że nowe zapisy nie uprawniają do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność.

Szczegóły pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” znajdziecie tutaj.

al na podst. ARiMR

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 18:07