Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Premie dla młodych rolników – nabór już w lipcu

Czerwiec i lipiec przyniosą nam prawdziwy wysyp naborów wniosków o pieniądze na rozwój gospodarstw z PROW. Po „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Modernizacji”, ARiMR ogłosiła właśnie nabór wniosków o premie dla młodych rolników.

Grzegorz Ignaczewski15 czerwca 2018, 16:07
Od 29 czerwca do 30 lipca – w tym czasie kandydaci do premii muszą złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym ARiMR. Do wzięcia jest 100 tys. złotych w formie premii niewymagającej wkładu własnego. Pieniądze wypłacane są w dwóch ratach: I rata w wysokości 80 tys. zł po przyznaniu pomocy, a druga w wysokości 20 tys. zł po realizacji założeń biznesplanu. 

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • posiada kwalifikacje zawodowe  bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
  • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
  • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa;
  • nabędzie gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro. 

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów punktowych, a warunkiem rozpatrzenia wniosku jest uzyskanie przez wnioskodawcę przynajmniej 8 punktów (co w sytuacji gdy wnioski przekroczą przewidywany budżet naboru nie gwarantuje jeszcze przyznania premii). W tym naborze mamy nowe zasady przyznawania punktów, a szczegółowo na ten temat piszemy w czerwcowym numerze top agrar Polska.
gi. 


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)