StoryEditor

Nie będzie odszkodowań za straty wyrządzone przez dziką zwierzynę w uprawach nie zebranych w terminie?

Za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w uprawach nie zebranych w terminie nie przysługuje odszkodowanie od koła łowieckiego. Znamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rolnika, który poskarżył się do sądu na myśliwych.
09.12.2023., 16:36h

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Pile I Wydział Cywilny dotyczące wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Rolnik skarży się na myśliwych

Sąd w Pile rozpatrywał sprawę rolnika, który prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, na którym szkody w uprawach wyrządziły dziki, sarny i jelenie. Po dokonanych oględzinach i oszacowaniu strat pozwany, czyli obwód łowiecki uznał swoją odpowiedzialność. Jednakże wysokość szkody poniesionej przez rolnika, a ustalonej przez prywatnego rzeczoznawcę na jego zlecenie, odbiegała od przyznanego odszkodowania. Dlatego rolnik wystąpił na drogę sądową o wyższe odszkodowanie.

Co mówi sąd w Pile?

Sąd Rejonowy w Pile po analiz obecnych przepisów prawa stanął po stronie rolnika.

- W przedmiotowych uregulowaniach w sposób jednoznaczny dochodzi do faworyzowania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich wobec posiadaczy upraw lub płodów rolnych, ograniczając odpowiedzialność tych pierwszych w stosunku do tych drugich- napisał w postanowieniu sędzia Sylwester Ksiądz, który złożył wniosek o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny stosowanych przepisów.

Trybunał Konstytucyjny po stronie myśliwych

Ale zdaniem Trybunału Konstytucyjnego prawo łowieckie stanowi, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich zbioru w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały.

Zdaniem Trybunału, pozostawienie upraw i płodów rolnych bez ich zbioru lub niedokonanie zbioru  przez okres dłuższy niż uzasadniony prawidłowym prowadzeniem uprawy może być traktowane w kategoriach przyczynienia się do powstania szkody. Brak jakiegokolwiek ograniczenia czasowego zbiorów mógłby doprowadzić do znacznego zwiększenia częstotliwości występowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego poparł także w swoich stanowiskach Prokurator Generalny oraz Sejm.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 18:34