StoryEditor

Szacownie szkód łowieckich będzie szybsze - KRIR zawarła porozumienie z PZŁ

KRIR i PZŁ podpisały porozumienie o utworzenie sądu arbitrażowego ws. szkód łowieckich. Ma być prościej, szybciej i skuteczniej. Jak ma to teraz wyglądać?
25.05.2022., 11:05h

23 maja 2023 r. powołano Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich na podstawie zawartego porozumienia. W siedzibie KRIR podpisy pod dokumentem złożył nim złożył Paweł Lisiak, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. Procedura odbywała się w obecności Ireneusza Leśnikowskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Oświaty i Polityki Społecznej). Sąd arbitrażowy - rozwiązujący sprawy polubownie (dzięki czemu jest mniej formalności oraz szybszy tryb orzekania) ma przyspieszyć dochodzenie w sprawie szkód, szacowanie i wypłatę odszkodowań dla rolników. Związek Łowiecki oraz KRIR reprezentująca rolników nie będą musiały w związku z tym udawać się do sądu. Sprawa bezpośrednio trafi do biegłego, który wystąpi w sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego, czyli arbitra.

Porozumienie o Sądzie Arbitrażowym 

  • Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich.
  • Ma to gwarantować rolnikom i myśliwym, że spor przez Sądem Arbitrażowym zostanie rozpatrzony szybko i profesjonalnie
  • Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich będzie działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ.

Wyrok sądu polubownego:

  • nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji, zatem strony nie mogą się odwołać od wyroku i wnosić apelacji.
  • jest tytułem egzekucyjnym.

Jedynym warunkiem prawnym, aby sąd polubowny mógł orzekać w danej sprawie, jest zgoda stron sporu na poddanie się arbitrażowi. W tej sprawie chodzi o zgodę poszkodowanego rolnika i zobowiązanego do zapłaty odszkodowania koła łowieckiego.

Szybciej i taniej

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich będzie gwarantował, że rozpatrywania spraw będzie znacznie szybsze i tańsze:

  • uczestnicy arbitrażu nie poniosą wysokich kosztów sądowych, a więc 5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję,
  • wyeliminowane zostaną koszty opinii biegłych sądowych (średnio 2 tys. zł za pojedynczą opinię), gdyż biegłymi będą sami arbitrzy,
  • strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia; udział pełnomocników będzie jednak dopuszczalny.

Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

 

oprac. dkol/nmm na podst. Polski Związek Łowiecki

Fot. Andrzej Rutkowski

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:51