StoryEditor

Budowa drogi na działce bez zgody właściciela

Pytanie: Od sąsiada dowiedziałem się o wydaniu decyzji, na mocy której na mojej działce ma zostać wybudowana droga. Niestety, nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie. Czy gmina może bez mojej zgody i bez odszkodowania zająć moją ziemię pod budowę drogi?
02.05.2019., 14:05h
Odpowiedź: Realizacje inwestycji drogowych odbywają się od kilku już lat na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018.1474). Podstawą takiej inwestycji jest decyzja zezwalająca na jej realizację (realizację inwestycji drogowej).

W przypadku dróg gminnych decyzje te wydają właściwi starostowie. Przepisy ustawy są tak skonstruowane, by postępowania w sprawie budowy dróg były możliwie jak najkrótsze i jak najmniej skomplikowane.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji przesyła się właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, czyli ewidencji prowadzonej przez starostwo. Organ nie bada przy tym, czy adres ten jest aktualny. Może się zatem okazać, że właściciel nie otrzyma zawiadomienia, gdyż korespondencję skierowano na nieaktualny bądź nieprawidłowy adres (z tego względu należy dbać o aktualizacje danych w rejestrze).

Pozostałe strony zawiadamia się poprzez obwieszczenie w lokalnej prasie, w gminie, starost...
Pozostało 62% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 02:37