Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Budowa drogi obok mojej działki

Obrazek
Pytanie: Na działce sąsiada została wybudowana droga wewnętrzna do dużego zakładu. Droga ta uniemożliwia mi dojazd do mojej posesji. O postępowaniu o pozwolenie na budowę nie zostałem poinformowany. Czy można wybudować drogę koło mojej działki bez mojej wiedzy?
adw. Mikołaj Pomin12 kwietnia 2020, 08:00
Odpowiedź: Budowa drogi wewnętrznej powinna zostać poprzedzona uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę (zwanej potocznie pozwoleniem na budowę). Decyzja ta jest wydawana na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. W myśl przepisu art. 28 ust. 2 ustawy stronami postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania uznaje się natomiast teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy).

W omawianym przypadku przepisami odrębnymi mogą być przepisy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., stanowiące o odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni, bowiem na ich podstawie organ budowlany może wyznaczyć obszar oddziaływania danej drogi. Przykładowo, w myśl przepisu art. 43 ust. 1 tej ustawy, obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości większej niż 6 m. od krawędzi jezdni drogi gminnej.

Wyznaczając w ten sposób obszar oddziaływania właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w odległości mniejszej niż 6 m od krawędzi drogi winni być uznani za stronę postępowania o pozwolenie na budowę i mieć prawo do inwestycji się odnieść. Niezależnie od odległości od granic drogi, stronami postępowania powinny być również te osoby, których interes prawny narusza jej budowa, np. uniemożliwia dostęp do drogi publicznej, zaopatrzenie w wodę czy energię elektryczną.

Jeżeli zatem nieruchomość Czytelnika znajduje się w obszarze oddziaływania wybudowanej drogi i nie był on stroną postępowania o pozwolenie na budowę, ma on prawo wystąpić o wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o wznowienie postępowania należy wnieść do organu, który wydał decyzję (w tym przypadku starosty, który wydał pozwolenie na budowę), w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia dowiedzenia się o wydanej decyzji i nie później aniżeli 5 lat, licząc od dnia jej doręczenia. Wznowienie postępowania powoduje, że zostaje ono przeprowadzone od nowa, a strony mogą zgłaszać swoje stanowiska odnośnie do inwestycji. W wyniku wznowienia postępowania organ może wydać nową decyzję, odmienną od poprzedniej lub uznać zgłoszone argumenty za bezzasadne i wydać decyzję identyczną z pierwotną.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)