StoryEditor

Czy na budowę silosu można uzyskać ulgę w podatku?

Pytanie: Czy na budowę silosu na kiszonkę uzyskamy ulgę w podatku rolnym?
02.04.2020., 10:04h
Odpowiedź: Szczegółowe informacje na temat ulg w podatku rolnym zawiera ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1892 ze zmianami). Artykuł 12 wymienia, że ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  1.  budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Silos, o który pyta Czytelnik, teoretycznie można zaliczyć jedynie do obiektów służących ochronie środowiska. Z braku szczegółowych informacji o funkcji planowanego silosu nie sposób rozstrzygnąć, czy kwalifikuje się do uzyskania ulgi.

Jeżeli jednak celem postawienia silosu jest ochrona środowiska, sugeruję złożenie wniosku o jej przyznanie, a w razie odmowy – złożenie odwołania od decyzji urzędu gmin...
Pozostało 11% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 19:21