StoryEditor

Czy niepełnosprawny rolnik może być zwolniony z podatku rolnego?

Nasz Czytelnik zapytał, czy rolnik, będący osobą niepełnosprawną, może się ubiegać o zwolnienie z podatku rolnego? Jak przepisy definiują zwolnienie od obowiązku opłacenia podatku od gruntów?
28.04.2023., 14:04h

Niepełnosprawny rolnik

Czy rolnik, będący osobą niepełnosprawną, może się ubiegać o zwolnienie z podatku rolnego?

Sławomir W. (woj. pomorskie)

Zwolnienie od podatku rolnego

W przepisach ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (teks jednolity DzU 2020.333) nie zawarto osobnych uregulowań, dotyczących zwolnień bądź ulg przysługujących niepełnosprawnym rolnikom, którzy bez ograniczeń prowadzą działalność rolniczą. Możemy jedynie zwrócić uwagę na dwa przepisy ustawy, odnoszące się do osób niepełnosprawnych.

Po pierwsze, w art. 12 ust. 1 punkt 12 zwolniono z daniny grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Zwolnienie to ograniczone jest jednak jedynie do działek zagrodowych członków spółdzielni, a nie wszystkich posiadaczy działek przyzagrodowych.

Ponadto, w ust. 2 punkt 4 zwolniono od podatku prowad...

Pozostało 39% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 08:55