StoryEditor

Komu przysługuje pomoc ARiMR w ramach wsparcia dla rodziny?

Pytanie Czytelnika: ARiMR odmówiła wypłaty pomocy w ramach wsparcia rodziny w sytuacji zagrożenia utraty płynności finansowej spowodowanej suszą w 2022 r. Jako przyczynę wskazano, że wnioskodawca nie spełnia wymogu „rodziny”. Komu taka pomoc zatem przysługiwała?
01.08.2023., 12:08h
Odpowiedź eksperta: Z pytania nie wynika, której z przesłanek nie spełniał wnioskodawca, dlatego możemy jedynie ogólnie przytoczyć kryteria udzielania pomocy.
Pomoc, o której mowa w pytaniu, została uregulowana w § 13zs ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (DzU 2015.187 z późniejszymi zmianami).

Zobacz także: Do kogo należy dzierżawiona ziemia?

Kryteria udzielania pomocy finansowej dla rodziny

Pomoc ta polegała na udzieleniu wsparcia finansowego rodzinie, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym szkód, spowodowanych wystąpieniem w 2022 r.:
  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • suszy.
Uprawnione do jej uzyskania były rodziny:
  • w których skład wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  • w których co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w któ...
Pozostało 33% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 13:29