StoryEditor

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przepis niezgodny z Konstytucją

Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wydaniem przepisu niezgodnego z Konstytucją? Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu?
16.06.2023., 10:06h

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wydaniem przepisu niezgodnego z Konstytucją?

Krzysztof Z. (woj. dolnośląskie)

Żądanie odszkodowania

Czytelnik nie zawarł w pytaniu żadnych szczegółów dotyczących problemu, a zwłaszcza nie wspomniał, o jaki akt prawny oraz rodzaj szkody chodzi. Skarb Państwa jak każdy inny podmiot ponosi odpowiedzialność za bezprawne działania i zaniechania (art. 417 Kodeksu cywilnego). Ustawodawca przewidział, że na skutek wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów, które ostatecznie zostały uznane za niekonstytucyjne, może dojść do powstania szkody.

Z tego względu wprowadzono przepis art. 4171 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego (czyli poszczególnych przepisów lub całego aktu prawnego), jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności konieczne jest stwierdzenie niezgodności danego prawa z Konstytucją, ustawą czy umową międzynarodową. Taki...

Pozostało 45% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 19:36