Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Podatek od nieodebranego domu

Obrazek

Pytanie: Posiadam gospodarstwo i buduję dom, a to się przeciąga w czasie. Dom nie jest jeszcze odebrany przez nadzór budowlany. Od kiedy gmina ma prawo naliczać mi podatek od nieruchomości od tego domu?

Andrzej Sawa17 kwietnia 2017, 09:57

 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku budynków lub ich części oraz budowli, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa wspomnianych obiektów została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy powstanie dopiero od początku następnego roku następującego po roku, w którym zaistniały ww. zdarzenia, nawet jeśli zdarzenia te wystąpiły na początku danego roku.

Wskazać należy, że stosownie do treści art. 6 ust. 2 powołanej ustawy, rozpoczęcie użytkowania wykończonej części budynku powoduje powstanie obowiązku uiszczania podatku od całego budynku (także od niewykończonej części), nawet jeśli właściciel używa jedynie jego niewielkiej części.

Dodatkowo wskazać należy, że ustawa, jak również przepisy prawa budowlanego nie definiują pojęcia zakończenia budowy, co powoduje wiele trudności praktycznych. Pomimo tego przyjąć należy, że budowa została ukończona, jeśli zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające warunki określone w prawie budowlanym. Złożenie zawiadomienia nie jest jednak konieczne do uznania, iż nastąpiło faktyczne zakończenie budowy. Do uznania, iż budowa jest zakończona, wystarcza także spełnienie warunków uprawniających do złożenia tego zawiadomienia o zakończeniu budowy (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008).

Stanowisko takie zajął również WSA, który w wyroku z 20 czerwca 1996 r., w sprawie SA/Wr 2735/95, uznał, że w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje projekt budowlany wobec budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (art. 57 pr. bud.) („Prokuratura i Prawo” 1997, nr 6, poz. 49).
W związku z powyższym stwierdzić należy, że gmina będzie uprawniona do naliczenia podatku od początku następnego roku po zakończeniu budowy lub rozpoczęciu użytkowania wykończonej części budynku.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)