StoryEditor

Prawo: Zwolnienie z podatku przy darowiźnie

Pytanie: Nabyłem grunt i uzyskałem zwolnienie od podatku rolnego. Następnie darowałem ziemię córce. Czy ona otrzyma zwolnienie podatkowe?
30.05.2019., 10:05h
Odpowiedź: Zasady zwalniania od podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym (t.j. DzU z 2017 r., nr 1892). Katalog zwolnień i ulg zawarty jest w rozdziale 4 ww. ustawy i jest on dość szeroki. Z punktu widzenia zadanego pytania istotne jest, że zwolnieniem podatkowym objęte są między innymi grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży (art. 12 ust. 1 pkt 4)).

Ustęp 5 tego samego art. 12 wprowadza jednak ograniczenie, zgodnie z którym, w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Z tych przepisów wyciągnąć należy następujące wnioski.

Po pierwsze, zwolnienie przysługuje wyłącznie w przypadku nabycia własności lub użytkowania wieczystego w drodze umowy sprzedaży. Umowa darowizny, na podstawie której Czytelnik przekazał gospodarstwo córce wyklucza prawa do zwolnienia....
Pozostało 34% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. lipiec 2024 03:20