Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kiedy przedawnienie podatku rolnego?

Obrazek

Pytanie: Kiedy ulega przedawnieniu zobowiązanie z tytułu podatku rolnego?

adw. Mikołaj Pomin7 marca 2019, 08:00
Odpowiedź: Przepisy określające terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz związane z tym konsekwencje zawarte zostały w rozdziale 8, „Przedawnienie” – art. od 68 do 71 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2018 r., poz. 800).

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli jednak decyzja określająca wysokość podatku nie została skutecznie doręczona podatnikowi w terminie 3 lat, takie zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje. Podkreślić jednak należy, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

adw. Mikołaj Pomin


Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Może zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)