StoryEditor

Renta socjalna – waloryzacja 2024. Ile wyniesie?

Od 1 marca 2024 roku między innymi renta socjalna została poddana waloryzacji. Dowiedz się jakie stawki będą obowiązywać przy nowym rozdaniu!
03.03.2024., 09:16h

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobom, które są częściowo lub całkowicie niezdolne do podjęcia pracy. Mowa o obywatelach pełnoletnich oraz o kobietach, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat. Kolejnym warunkiem jest brak:

  • emerytury,
  • uposażenia w stanie spoczynku,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty inwalidzkiej,
  • renty strukturalnej,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

Zobacz także: Wyższe emerytury i renty dla rolników od marca 2024! Ile wyniosą?

Świadczenia nie będzie mogła otrzymać osoba, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha.

Niezdolność do pracy musi stwierdzić lekarz orzecznik ZUS. Ta niezdolność do pracy powinna nastąpić w wyniku choroby lub wypadku przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki szkole, do ukończenia 25. roku życia oraz podczas kontynuacji nauki na studiach doktoranckich lub aspirantury naukowej. Renta jest wypłacana co miesiąc przez ZUS.

Renta socjalna – jakie są stawki?

Obecnie wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł. Jednak już niebawem stawka ta będzie wyższa. Po waloryzacji, od marca 2024 roku, wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. To działanie z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku.

Do Sejmu trafił już projekt zmian do ustawy o rencie socjalnej – został wniesiony w marcu 2023 roku. Projekt zakłada podniesienie renty socjalnej do poziomu pensji minimalnej, która od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca ma wynosić 4300 zł brutto.

image

Świadczenie wspierające z KRUS: na jakich warunkach?

Przez jaki czas można pobierać rentę socjalną?

Renta przyznawana jest na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

 

Czy przysługuje renta socjalna przy pobieraniu renty rodzinnej? Dowiesz się więcej na halowies.pl!

 

Angelika Drygas halowies.pl

Fot: Sierszeńska

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 10:55