StoryEditor

Różny wpis w księgach i ewidencji – do kogo należy ziemia?

Od 21 lat dzierżawimy ziemię na podstawie pisemnej umowy zawartej na czas nieokreślony. W księdze wieczystej nieruchomości jako właściciele widnieją nieżyjący już rodzice osoby, której płacę czynsz, natomiast w ewidencji gruntów Skarb Państwa. Czy to oznacza, że ziemia ta należy do Skarbu Państwa? Czy mogę ją dalej użytkować?
04.05.2021., 12:05h
Problem poruszony przez Czytelniczkę zawiera w sobie kilka elementów, mogących potencjalnie zaszkodzić dzierżawie. Po pierwsze, z opisu sprawy nie wynika, z kim została zawarta umowa dzierżawy – czy z osobami, które nadal widnieją w księdze wieczystej, czy też z kimś innym. Gdyby wydzierżawiającymi w umowie byli nieżyjący już rodzice, w ich miejsce wstąpili spadkobiercy i to oni są obecnie wydzierżawiającymi. Co za tym idzie, to im Czytelniczka powinna płacić czynsz dzierżawny. Sugeruję zatem zażądać (na piśmie) od osoby pobierającej czynsz dzierżawny wykazania, że jest właścicielem nieruchomości bądź też ma prawo do jego pobierania. Warto o to zadbać, bowiem po latach prawowici właściciele mogą zgłosić swoje roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z ich własności. Fakt, że czynsz przekazywany był osobie trzeciej może nie wystarczyć do odrzucenia takich roszczeń.

Po drugie, dane ujawnione w księdze wieczystej korzystają z domniemania prawdziwości. Domniemanie to nazywamy rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jeżeli zatem w księdze wieczystej jako właściciel ujawniony jest jakiś podmiot (w tym przypadku osoby fizycz...
Pozostało 53% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 17:36