StoryEditor

Spłata kredytów hipotecznych

Pytanie: W końcu lat 90. zaciągnęliśmy dwa kredyty – pierwszy na zakup nieruchomości, a drugi – na spłatę pierwszego kredytu. Pierwszy kredyt został w całości spłacony. Oba kredyty zostały zabezpieczone hipotekami na rzecz banków. Drugiego z kredytów nie spłaciliśmy z powodu problemów finansowych spowodowanych chorobą męża. Niedawno otrzymaliśmy pozew o zapłatę niespłaconego kredytu od firmy, która nabyła dług. Czy bank może sprzedać nasz dług? Czy po tylu latach można dochodzić należności z hipoteki?Wioletta K. (woj. wielkopolskie)
18.02.2015., 08:02h

 

Odpowiedź: Co do zasady bank może sprzedać wierzytelność (cesja wierzytelności). Praktyka taka jest powszechna i polega na tym, że za określoną część należności wierzyciel (bank) przenosi na inny podmiot przysługującą mu wierzytelność. Ryzyko wyegzekwowania należności od tej chwili spoczywa na jej nabywcy. Nowy wierzyciel może odtąd dochodzić pieniędzy od dłużnika. Musi jednak wykazać, że nabył właśnie tę wierzytelność. Dłużnik zatem powinien sprawdzić, czy w umowie cesji dana wierzytelność została opisana prawidłowo (m.in. jaka jest jej wysokość, z jakiego tytułu).

Jeśli opis jest niepełny lub nieprecyzyjny, można uznać, że do cesji w ogóle nie doszło. Jeżeli jednak przeniesienie wierzytelności jest prawidłowe, nowy wierzyciel może wystąpić do sądu ze stosownym powództwem.  Musi on jednak zmieścić się z powództwem zanim nastąpi przedawnienie. W przypadku kredytu okres przedawnienia wynosi trzy lata.

W omawianym przypadku wierzytelność mająca charakter majątkowy uległa przedawnieniu. Inaczej jednak wygląda przedawnienie roszczenia zabezpieczonego hipoteką. Hipoteka jako prawo rzeczowe ograniczone nie ule...

Pozostało 34% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 01:06