StoryEditor

Sporna drogowa skarpa

Między polami biegnie droga gruntowa. Z jednej strony właściciel usypał skarpę, która spowodowała, że droga zwężyła się do 1 m. Przez to wszyscy wjeżdżają na moje pole i niszczą uprawy. Gmina nie odpowiada na moje telefoniczne prośby o udrożnienie przejazdu. Co mam dalej robić?
28.10.2020., 14:10h
Z zadanego pytania nie wynika, czy przedmiotowa droga należy do gminy i czy jest drogą publiczną. Z tego względu nie można rozstrzygnąć, czy można do gminy kierować jakiekolwiek roszczenia. Co do zasady, jeżeli gmina jest właścicielem lub zarządcą drogi, powinna podejmować wszelkie czynności zmierzające do jej zachowania. W ramach swoich obowiązków powinna zatem żądać od tego, kto doprowadził do zwężenia przejazdu do przywrócenia stanu poprzedniego lub na jego koszt usunąć skarpę.

Z drugiej strony właściciel, przez którego nieruchomość przejeżdżają inni, ma prawo uniemożliwić wjazd na swój grunt, bowiem nie ma on obowiązku udostępniania swojej nieruchomości, dzięki czemu, być może, zmobilizuje gminę do udrożnienia drogi. Ostatnie rozwiązanie, jako drastyczne, niesie jednak ryzyko konfliktu z innymi użytkownikami drogi. Sugeruję zatem w pierwszej kolejności skierowanie wezwania pisemnego do gminy, by podjęła działania mające na celu udrożnienie przejazdu tą drogą.

adw. Mikołaj Pomin

Fot. Poglądowe
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 01:53