StoryEditor

Umowa zawarta ustnie - jakie warunki należy spełnić by nie dać się oszukać?

Pytanie Czytelnika: Telefonicznie zamówiłem w firmie ziarno kukurydzy i ustaliłem warunki, w tym cenę oraz pewną ilość środków ochrony roślin jako nieodpłatny dodatek. Przy odbiorze otrzymałem jednak fakturę na zupełnie inną, wyższą kwotę. Ponadto nie otrzymałem środków, które miały być nieodpłatne. Czy ustalone telefonicznie warunki nie są wiążące?
29.09.2021., 12:09h
Problem umów zawartych ustnie często poruszany jest przez naszych Czytelników podczas prawniczych dyżurów. Tego typu umowa może być równie ważna i skuteczna, jak umowa spisana. Wiele umów życia codziennego zawieranych jest ustnie czy w sposób dorozumiany: zwykłe zakupy w sklepie, wypożyczenie roweru, czy nawet (choć coraz rzadziej) dzierżawa działki rolnej.

Umowy ustne nie mogą zostać skutecznie zawarte wtedy, gdy przepisy wymagają dla danej czynności innej formy. Jako przykład można podać obowiązek zawierania umów sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego; umowa zawarta w innej formie jest po prostu nieważna. Umowę sprzedaży nasion również można zawrzeć w formie ustnej. Dopóki strony są zgodne co do treści, jej wykonanie nie napotyka problemów. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy inaczej zapamiętały dokonane ustalenia bądź świadomie nie chcą ich dotrzymać.

W takich przypadkach mamy do czynienia z klasycznym przykładem „słowo przeciwko słowu”, a udowodnienie swoich racji może być trudne. Zapewne niełatwo będzie udowodnić Czytelnikowi, na jakich warunkach zgodził się nabyć materiał siewny kukurydzy, jeżeli nie...
Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 18:52