StoryEditor

Zakup ciągnika obciążonego długiem. Czy komornik może go zabrać?

Pytanie: Kupiliśmy ciągnik wpisany do rejestru zastawów, ale nie było to ujawnione w dowodzie rejestracyjnym. Teraz komornik prowadzi z niego egzekucję. Czy postępuje zgodnie z prawem?
04.08.2020., 10:08h
Odpowiedź: Rejestr zastawów wprowadzony ustawą z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2017). Zastaw rejestrowy ma zabezpieczać wierzytelność, np. banku z tytułu udzielenia kredytu czy pożyczki na zakup pojazdu, maszyny itp.

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, dla którego powstania konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) oraz wpisanie do rejestru zastawów. Dla ważności zastawu rejestrowego nie jest natomiast konieczne ujawnienie go w dowodzie rejestracyjnym. Brak wpisu w dowodzie nie stanowi zatem o braku zastawu.

Odnosząc powyższe do pytania Czytelnika wskazać należy, że wierzyciel miał prawo wszcząć egzekucję z ciągnika objętego zastawem ujawnionym w rejestrze, bowiem zastaw ten jest skuteczny wobec nowego nabywcy. Kupując zastawiony ciągnik nabywca zgodził się bowiem niejako automatycznie na odpowiedzialność za zabezpieczone nim zobowiązanie.

Należy zaznaczyć, że rejestr zastawów wraz ze znajdującymi się w nim dokumentami jest jawny (rozdział 8 ustawy). Oznacza to, że każdy może domagać się informacji, czy dany przedmiot lub prawo są przedmiotem zastawu. O...
Pozostało 46% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 17:50