Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zaległości w podatku dochodowym

Obrazek

Pytanie: Jestem płatnikiem podatku dochodowego. Kilkakrotnie zdarzyło się, że z powodu zaległości w płatnościach moich kontrahentów płaciłem podatek z opóźnieniem.

Andrzej Sawa14 lutego 2016, 09:35

Ostatnio zostałem wezwany do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień związanych z tym opóźnieniem. Czy będę ponosił za to odpowiedzialność?

 

Odpowiedź: Obowiązkiem każdego podatnika jest regulowanie swoich zobowiązań we właściwej wysokości i przewidzianym ustawą lub decyzją terminie. Dotyczy to zresztą nie tylko podatków, lecz również wszystkich innych należności publicznoprawnych, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne, mandaty, opłaty. Zwłoka w zapłacie podatku może spowodować przykre konsekwencje.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Uporczywość niepłacenia podatku przejawia się tym, że osoba zobowiązana do jego zapłaty, mająca obiektywną możliwość wywiązania się z tego obowiązku nie czyni tego, okazując swą złą wolę w ten sposób.

Z powyższego wynika, że tylko wtedy podatnik może podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej, gdy nie wpłaci podatku w terminie co najmniej kilkakrotnie, choć ma możliwość dokonania zapłaty w terminie. Skoro jednak do nieterminowej zapłaty podatku nie doszło z przyczyn obiektywnych, tj. zaległości we wpłatach od kontrahentów, należałoby uznać, że do popełnienia wykroczenia nie doszło. Warto jednak zauważyć, że zarówno urząd skarbowy, jak i sąd mogą sprawę potraktować zupełnie inaczej, bowiem wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Przede wszystkim organy te sprawdzą, czy faktycznie zaległości w regulowaniu należności przez kontrahentów miały wpływ na zwłokę w zapłacie podatku. Jeśli okaże się, że pomimo zaległości podatnik miał możliwość zapłacenia podatku w terminie, jednak środki finansowe przeznaczył na mniej ważne cele, takie postępowanie może zostać zakwalifikowane jako uporczywe niepłacenie podatku w terminie.

Sąd, pomimo uporczywego niepłacenia podatku w terminie może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli jeszcze przed wszczęciem postępowania karno skarbowego podatnik zapłacił całą należność podatkową. Odpowiedzialność za uporczywe niepłacenie podatku w terminie ulega przedawnieniu z upływem roku od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie w sprawie nieterminowych wpłat, karalność ta ustaje z upływem kolejnych dwóch lat.  asPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)