StoryEditor

Zwrot płatności z ARiMR. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

Pytanie: Zawarłem umowę z pewną firmą na sporządzenie wniosków o płatności rolnośrodowiskowe. Początkowo uzyskałem płatność. W trakcie realizacji programu otrzymywałem od niej zalecenia i porady, co i jak uprawiać. Po pewnym czasie jednak ARiMR nałożyła na mnie obowiązek zwrotu nienależnie pobranych płatności, zarzucając mi, że nie przestrzegałem warunków programu (choć stosowałem się do wszystkich zaleceń firmy). Czy ta firma ponosi odpowiedzialność za błędne wypełnienie wniosków i niewłaściwe porady?
02.04.2020., 11:04h
Odpowiedź: Nie znając treści uzasadnienia decyzji Agencji, ustalającej wysokość nienależnie pobranych płatności, niniejsza odpowiedź oparta będzie wyłącznie o informacje przekazane przez Czytelnika.

Przyjmując, że rzeczywiście rolnik działał w zaufaniu do firmy doradczej, która przygotowała wniosek rolnośrodowiskowy i doradzała w sprawach upraw, ma on prawo żądać od firmy doradczej pokrycia szkód spowodowanych jej doradztwem. W tym celu rolnik powinien wykazać, że otrzymał od firmy konkretne porady i stosował się do nich.

Oczywiście, o sukcesie decydować mogą szczegóły, np. okoliczność, że rolnik sam powinien rozeznać, czy uzyskane zalecenia dotyczące upraw nie stoją w sprzeczności z zaciągniętym zobowiązaniem. Z tego względu, zanim skierowane zostaną w stosunku do doradcy jakiekolwiek roszczenia, sugeruję zasięgnięcie porady prawnika co do ich zasadności.

Adwokat Mikołaj Pomin
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 13:57