StoryEditor

Do kiedy można stosować obornik na łąkach?

W ostatnich dniach rozdzwoniły się do naszej redakcji telefony na temat terminów stosowania obornika tej jesieni. Przypominam więc, obowiązujący termin po zmianie przepisów.
31.10.2018., 13:10h
Nowe przepisy („Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”) zmieniają m.in. jesienny termin stosowania nawozów. Obornik i nawozy naturalne stałe można stosować w przypadku upraw trwałych, wieloletnich i TUZ (trwałych użytków zielonych) do 30 listopada.

A co z nawozami azotowymi mineralnymi?


Z nawozami azotowymi mineralnymi oraz gnojowicą (i innymi naturalnymi nawozami płynnymi) sprawa jest bardziej skomplikowana. W przypadku upraw wieloletnich, trwałych oraz TUZ ostateczny termin ich zastosowania to 31 października. Natomiast w przypadku ich stosowania na gruntach ornych, ostateczny dopuszczalny termin zabiegu zależy od regionu kraju i jest to 15, 20 lub 25 października.  Od tej zasady są możliwe dwa wyjątki: 

  •  terminy określone dla gruntów ornych, nie dotyczą rolników, którzy będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach: buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wówczas można zastosować po terminie nawozy wieloskładnikowe zawierające azot, którego dawka nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy,
  •  terminy te nie dotyczą też rolników, którzy nie mogli jesienią zebrać terminowo upraw lub wykonać nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. W takich sytuacjach termin graniczny stosowania nawozów to 30 listopada – choć w programie nie podano, jak w takim przypadku potwierdzić przyczyny późniejszego stosowania nawozów azotowych. 
mwal
Fot. agrarfoto
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 19:19