StoryEditor

Jak Rosjanie przeciwdziałają pustynnieniu pastwisk?

7 lipca w Dagestańskim Federalnym Centrum Badawczym RAN (Rosyjskiej Akademii Nauk) odbyło się spotkanie okrągłego stołu na temat: „Aktualnych problemów pustynnienia czarnych ziem i pastwisk Kizlyar (Kizlar) oraz sposobów ich rozwiązania”.
16.07.2021., 12:07h

W wydarzeniu wzięli udział wiceprzewodniczący Rządu Republiki Abdulmuslim Abdulmuslimov, pierwszy wiceminister rolnictwa i żywności Sharip Sharipov, szef DFCB RAN Akai Murtazaev, czołowi naukowcy z dagestańskich organizacji badawczych i edukacyjnych oraz przedstawiciele rolników – praktyków.

Sharip Sharipov, przemawiając na spotkaniu, zauważył, że problem pustynnienia jest dziś bardzo wyraźny, biorąc pod uwagę obserwowany w ostatnich latach wzrost suchości klimatu i nasilenie wiatrów. Wpływa to negatywnie na stan ekologiczny pastwisk stepowych: rośliny nie mają czasu na wzrost i wzmacnianie, górna warstwa gleby, charakteryzująca się lekkim składem granulometrycznym, jest zdmuchiwana. Na szybkość rozwoju tych procesów wpływ ma również  czynnik ludzki. Na poszczególnych pastwiskach liczba zwierząt przekracza ustalone normy naukowe. Istnieje wiele innych problemów, których rozwiązanie wymaga podejścia systemowego.

Metody przeciwdziałania pustynnieniu pastwisk

W pierwszym etapie wiceminister rolnictwa i żywności zaproponował szczegółowe zbadanie, co dzieje się na tych podatnych na degradację terenach. Zauważył, że w ciągu ostatnich 30-35 lat na tych ziemiach nie przeprowadzono badań geobotanicznych. W związku z tym zaleca się utworzenie grupy roboczej złożonej z naukowców i praktyków, którzy powinni zająć się opracowaniem planu działań w celu zwalczania pustynnienia. Wśród środków priorytetowych wymieniono potrzebę selektywnego badania geobotanicznego. Pozwoli to ustalić rzeczywistą pojemność paszową tych pastwisk i ustalić uzasadnione normy utrzymania zwierząt gospodarskich na tych ziemiach. Z niektórych pastwisk konieczne będzie całkowite usunięcie zwierząt gospodarskich, na innych – zmniejszenie liczby wypasanych zwierząt.

 - Taka praca nie wymaga dużych nakładów, potrzebny jest wysiłek organizacyjny. Konieczne jest rozpoczęcie tej pracy na własną rękę – zaznaczył Sharip Sharipov.

W ciągu ostatnich 30-40 lat republika na zwracała uwagi na środki mające na celu poprawę użytków zielonych. Obecnie istotne są środki poprawy poprzez wysiew różnych kombinacji mieszanek traw do istniejącej darni. Pod tym względem głos nauki jest bardzo poszukiwany.

Dagestan ma od dziś zmienić podejście do kwestii poprawy i wzmocnienia bazy paszowej. Miniony rok pokazał, że wraz z nadejściem chłodnej pogody mogą wystąpić trudności z pokryciem zapotrzebowania bazy paszowej na okres zimowy. W związku z tym potrzebne są technologie zwiększające produktywność gruntów pod względem zielonki na produkcję siana i sianokiszonki, w tym aktywne wdrażanie innowacyjnych technologii.

– Wprowadzenie w życie proponowanych i wielu innych środków systemowych położy podwaliny pod stopniowe budowanie i rozszerzenie zakresu stosowanych działań w celu zwalczania pustynnienia ziemi – powiedział Sharip Sharipov na zakończenie swojego wystąpienia.

mk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:33