StoryEditor

Lucernę także zjadają szkodniki. Jak ją chronić?

Lucerna zasiana na nasiona. Jakiej ochrony wymaga?
30.05.2024., 10:30h

Środki chwastobójcze w lucernie

Lucernie zagrażają agrofagi z różnych grup. Do najważniejszych należą chwasty, zwłaszcza w pierwszym roku uprawy. Mamy na szczęście kilkadziesiąt środków chwastobójczych, w tym głównie na jednoliścienne zawierające chizalofop-P etylu, cykloksydym, kletodym i propachizafop oraz na dwuliścienne zawierające:

  • aklonifen,
  • bentazon z imazamoksem,
  • chlomazon,
  • dimetenamid-P z pendimetaliną.

Zobacz także: Przyczepy do zbioru zielonki i układ cięcia paszy [RAPORT Z PRACY]

Szkodniki w uprawach lucerny

Największe straty nasion powodować mogą szkodniki, szczególnie żerujące na kwiatach (np. pryszczarek lucernowiec). Do zwalczania owadów mamy dopuszczone insektycydy, które zawierają głównie acetamipryd oraz jeden środek biologiczny zawierający grzyb entomofagiczny Beauveria bassiana szczep ATCC 74040.

Na choroby dopuszczona jest azoksystrobina, którą stosuje się najpóźniej 3 tygodnie przed zbiorem, ponieważ może opóźniać dojrzewanie strąków.

Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 16:26