StoryEditor

7 kluczowych zmian w ekoschematach na 2024 rok. Co na to rolnicy?

Siedem szczegółowych zmian w zasadach realizacji ekoschematów proponuje rolnikom ministerstwo rolnictwa. Mają one ułatwić rolnikom dostęp do tej formy wsparcia. Zmiany wejdą w życie w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli już 15 marca br. Czy rolnikom te zmiany przypadną do gustu?
28.02.2024., 12:44h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało zmiany w szczegółowych warunkach i trybie przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

Praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt mają na celu doprecyzowanie sposobu liczenia dużych sztuk przeliczeniowych (DJP) zwierząt wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Liczbę zwierząt DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności i współczynników ich przeliczenia na DJP.

Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

Praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, polegające na doprecyzowaniu, że na potrzeby realizacji międzyplonów w ramach praktyki stosowana może być forma jara lub ozima roślin tworzących mieszankę międzyplonu ozimego oraz na dodaniu przepisu o prowadzeniu rejestru zabiegów agrotechnicznych w przypadku wysiewania wsiewki śródplonowej. Dodatkowo rezygnuje się z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym w terminie 7 dni od dnia zbioru tej uprawy.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji

Praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji. Zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Praktyki Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Kolejna zmiana w tej praktyce polega na dopuszczeniu stosowania nawozów naturalnych płynnych również w formie granulatu.

image

MRiRW podnosi stawki ekoschematów. Ile pieniędzy trafi do rolników za 2023 rok?

Integrowana Produkcja Roślin

Ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin, polegająca na doprecyzowaniu że płatności są przyznawane, również jeżeli małżonek rolnika prowadzi uprawy roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin.  

Biologiczna ochrona upraw

Ekoschematu Biologiczna ochrona upraw doprecyzowująca, że rolnik może dokonać uzupełnienia również przed otrzymaniem wezwania.

7 zmian w ekoschematach wejdzie w życie z nowym naborem wniosków o dopłaty

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024 r. Z tym dniem rozpoczyna się bowiem nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów. Zobaczymy jak na te zmiany zareagują rolnicy.

Zachęcamy by przysyłać do nas komentarze w tej sprawie.

image

Dopłaty bezpośrednie: tylko 40% rolników skorzystało z ekoschematów w 2023 r.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. kwiecień 2024 21:13