StoryEditor

Budowle rolnicze w gospodarstwie rolnym- sprawdź, jakie warunki techniczne obowiązują!

Jak przechowywać węgiel? Ile metrów od domu można zbudować zbiornik na nawozy naturalne lub myć urządzenia ochrony roślin? Jak budować biogazownie oraz przechowywać nawozy naturalne? Na te i wiele innych podobnych pytań dotyczących budowli rolniczych tutaj znajdziecie szczegółowe odpowiedzi.
21.02.2023., 09:02h
Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie” został przygotowany prawie rok temu. Następnie w sierpniu 2022 r. wysłany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. W życie wszedł ostatecznie w połowie lutego 2023 r. Rozporządzenie powiela w zdecydowanej większości dotychczasowe regulacje, a konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania do przepisów odrębnych.

Dojścia i dojazdy do budowli rolniczych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia do budowli rolniczych zapewnia się dojścia i dojazdy odpowiednie do przeznaczenia i sposobu użytkowania tych budowli oraz przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez Straż Pożarną, w tym umożliwiające dojazd pojazdów jednostek strażackich o każdej porze roku, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:
  • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2;
  • występuje strefa zagrożenia wybuchem wewnątrz budowli rolniczych.
Jednocześnie szerokość dojazdów do budowli rolniczych i urządzeń bud...
Pozostało 91% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 05:49