StoryEditor

Czynsze dzierżawne z KOWR po nowemu. Rolnicy zapłacą więcej w 2024 roku!

Zainteresowanie rolników dzierżawami gruntów rolnych z zasobów, którymi dysponuje KOWR jest ogromne i będzie nadal rosło. W najbliższych miesiącach do zasobu KOWR wrócą tzw. trzydziestki, czyli grunty z 30-letnich dzierżaw od przedsiębiorców rolnych i firm, które nie wyłączyły na czas 30 proc. dzierżawionych gruntów do dyspozycji KOWR. Ale w 2024 roku wzrosną czynsze dzierżawne dla rolników.
21.11.2023., 10:54h

Już niedługo, bo 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe zasady naliczania czynszu dzierżawnego. Od przyszłego roku ustalany on będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z poprzednich jedenastu kwartałów. Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

 

Czynsze dzierżawne z KOWR będą liczone po nowemu

Konieczność nowelizacji szczegółowych przepisów wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W lipcu tego roku zdecydowano bowiem, że należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określona w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Taka zmiana ustawowa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Obecnie czynsz obliczany jest pzrez KOWR  na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. Zmiana oznacza więc, że stawki czynszu dzierżawnego pójdą w górę. Naliczanie ich na podstawie 11 ostatnich kwartałów zalicz a wten okres także cały 2022 rok, gdzie generalnie ceny pszenicy wystrzeliły n arynkach rolnych w górę z uwagi na wojnę w Ukrainie. Rolnicy otrzymają więc wyższe kwoty do zapłaty za dzierżawy z KOWR.

 

Rolnik nie zapłaci czynszu od ziem klasy VI i VI Z

W projekcie ustawy znajduje się także propozycja, aby nie pobierać czynszu za wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytki rolne klasy VI i VI Z, z wyłączeniem użytków rolnych wydzierżawianych na cele związane z działalnością pozarolniczą.

Do tej pory czynsz nie był pobierany za użytki rolne klasy VI i VIz, niezależnie od celów na jakie zostały wydzierżawione. Konsekwencją tej zmiany jest również propozycja wyłączenie tych użytków rolnych z załącznika do rozporządzenia, który stanowi tabelę stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych. Nie jest bowiem możliwe określenie „sztywnych" stawek czynszu dla gruntów, które będą wydzierżawiane na cele pozarolnicze.

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2022 r. zawarto 3819 umów dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dane za 2023 rok poznamy n apoczatku przyszłego roku.

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 06:12