StoryEditor

Dobrostan zwierząt krytykowany nie tylko przez rolników. Mazurek i Stanowski komentują absurdalne przepisy

Do dzisiaj nie ma rozporządzenia dotyczącego Ekoschematu Dobrostan zwierząt, jest za to projekt, który w swojej konstrukcji jest tak dramatyczny, że stał się nawet tematem żartów w popularnym kanale informacyjnym MAZUREK I STANOWSKI, którzy zgodnie stwierdzili, że nawet osoba, która to pisała, tego nie rozumie.
28.03.2023., 12:03h
Projekt rozporządzenia dotyczący Ekoschematu Dobrostan zwierząt jest tak skonstruowany, że nie da się go w pełni zrozumieć, a co dopiero przyswoić. Projekt doczekał się także krytyki w mediach.
W popularnym programie „Mazurek i Stanowski” w odcinku #68 Kanał Sportowy, prowadzący Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski poruszyli temat projektu rozporządzenia, który dotyczy dobrostanu zwierząt w ekoschematach w ramach nowej WPR.
— Krzysztofie, Ty mi jakiś czas temu przesłałeś takie przepisy dla księgowych, które były tak napisane, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Odpowiedziałeś wtedy, że to jest dla księgowych i oni to rozumieją, ale znalazłem coś co jest napisane dla rolników. Rolnik, który ma roboty potąd, zajmuje się zwierzętami, pracy ma po uszy i musi pamiętać o pewnych rzeczach, pozwolisz, że zacytuje Ci przepis, który jest kluczowy dla rolników — mówi Robert Mazurek.
„Jeżeli w gospodarstwie nastąpią zmiany wpływające na informacje podane w planie poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w § 12 ust. 1, w szczególności dotyczące informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub c–g, lub pkt 2 lit. a–e, lub pkt 5 lit. a lub c–f, lub pkt 6 lit. a lub c–e, lub pkt 7 lit. a, c lub d, pkt 8 lit. a lub c–f, pkt 9 lit. a lub c–j, lub pkt 10 lit. a–d, lub pkt 11 lit. a–d lub pkt 12 lit. a–d, lub pkt 13 lit. a lub c–i, lub pkt 14 lit. a, c lub d, lub pkt 15 lit. a lub c–k załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik we współpracy z doradcą rolniczym dokonuje zmiany planu poprawy dobrostanu zwierząt i niezwłocznie informuje o tych zmianach kierownika biura powiatowego Agencji”.

Tego pisma nie rozumie prawdopodobnie nawet osoba, która je stworzyła

— Ale zobacz, niezwłocznie! Jak już zrozumie o co chodzi, a że nie zrozumiał to nie poinformował i wszyscy są zadowoleni — skomentował Krzysztof Stanowski. Jak obaj panowie wspólnie podsumowali, tego pisma nie rozumie prawdopodobnie nawet osoba, która je stworzyła.

— Mało tego, jeżeli okaże się, że połowa z tych punktów nawet nie istnieje, to przez następne 12 lat nikt się nie zorientuje — dodał Stanowski.

Mazurek podczas programu zacytował również paragraf 24, który mówi:

„W przypadku wariantów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7–13, oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i pkt 5 lit. a, płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi ekologicznemu, jeżeli: 1) bydło nie jest utrzymywane na uwięzi, pomimo wydanego zezwolenia, o którym mowa w pkt 1.7.5 zdanie trzecie w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848 – w przypadku praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, o których mowa w w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a oraz pkt 5 lit. b;”
— Ja uważam, że te dopłaty dla rolników, wszystkie powinno się warunkować tym, czy oni na wyrywki w środku nocy będą w stanie odpowiedzieć na pytanie zadane przez urzędnika, który mówi punkt czwarty, paragraf drugi, litera d — zażartował, podsumowując niezrozumiałość przepisów Stanowski.Zobacz także: Ekoschematy i dopłaty bezpośrednie 2023: nieżyciowe przepisy i absurdy

Źródło: MAZUREK I STANOWSKI #68
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:22