StoryEditor

Innowacje w rolnictwie do walki ze zmianami klimatu

Czy rolnicy muszą czuć się bezradni wobec postępujących zmian klimatu i rosnących wymagań środowiskowych? Niekoniecznie. O tym, jak innowacje mogą ich wspierać w obliczu zmian klimatycznych mówił na naszym Forum Paweł Szóstak, dyrektor Działu Rozwoju Europa Środkowa i Wschodnia Bayer Crop Science.
25.12.2023., 08:00h

Paweł Szóstak podkreślał, że firma Bayer pomaga ograniczać ryzyka produkcyjne, wynikające ze zmian klimatycznych, a pozycja lidera na rynku wymaga od niej jeszcze większego zaangażowania we wspieraniu rolników w tym zakresie.

– Bayer jest globalnym liderem branży agro i firmą, która integruje rozmaite środki do produkcji rolnej pod wspólną marką. W naszej ofercie są nie tylko środki ochrony roślin i materiał siewny, ale też tak potrzebne teraz rozwiązania cyfrowe i biologiczne, nad którymi pracujemy wspólnie z naszymi partnerami. Ważne dla nas są także rozwiązania związane z odżywianiem roślin z mikroelementami, nawozami i innymi produktami, które ograniczają wpływ negatywnych czynników klimatycznych na produkcję rolniczą – wyliczał Szóstak.

Cyfryzacja to przyszłość

Przedstawiciel firmy Bayer podkreślał, że jednym z priorytetów firmy jest rozwój działu cyfrowego. Jego zdaniem przyszłość rolnictwa zależy w dużej mierze od zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja.

– Przewidujemy, że ok. 30% naszego biznesu w ciągu najbliższych 5–7 lat będzie pochodziło z rozwiązań cyfrowych, które będziemy oferować naszym partnerom i rolnikom. Aby pokazać skalę naszych możliwości w tym obszarze, pozwolę sobie porównać naszą moc obliczeniową do tej, którą dysponuje NASA. W Bayerze mamy taką samą moc obliczeniową jak NASA dzięki współpracy z Microsoftem i stworzeniu platformy AgPowered Services, która gromadzi dane z różnych urządzeń i maszyn związanych z produkcją rolną i przechowuje je w chmurze, dysponujemy największą bazą tego typu danych na świecie – deklarował Paweł Szóstak.

Zebrane w ten sposób dane służą do budowania transparentności w całym łańcuchu produkcyjnym.

– Znamy dokładnie wszystkie etapy produkcji, od pola rolnika, przez przetwórstwo, dystrybucję i logistykę, aż po finalnego konsumenta. Wiemy, jakie środki są stosowane, jak wygląda jakość produktu i czy jest on wyprodukowany w sposób zrównoważony. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście rolnictwa regeneratywnego, które ma na celu ochronę środowiska i poprawę warunków życia ludzi. Te dane gromadzimy i wykorzystujemy w ramach działu Digital Farming Solutions w Bayer. Korzystają z nich jako klienci rolnicy i przedstawiciele przemysłu – wyjaśniał ekspert z firmy Bayer.

Gromadzenie i analiza danych w rolnictwie

Paweł Szóstak zaprezentował uczestnikom Forum platformę cyfrową Climate FieldView. To jedno z zaawansowanych narzędzi, które wspiera produkcję rolną, gromadzi, analizuje i prezentuje dane ze wszystkich etapów produkcyjnych w gospodarstwie.

– Dane te są wysyłane do chmury i następnie zwracane państwu w formie raportów i skryptów, które pomagają interpretować i optymalizować procesy produkcyjne. Platforma ta jest dostępna na iPady i telefony – wyjaśnia nasz prelegent.

Zaznacza, że platforma Climate FieldView daje pełen wgląd w sytuację na polach w cyklach co trzy–czterodniowych. Dzięki satelitom można dokładnie mapować pola, zbierać informacje o zdrowotności roślin, porażeniu chorobami, zasobności wody i składnikach pokarmowych w glebie. – Na podstawie tych danych tworzymy skrypty, które możecie państwo przesyłać do maszyn takich jak siewniki czy rozsiewacze nawozów i w ten sposób prowadzić zmienną normę wysiewu czy dozowania środków. To wpływa na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności w gospodarstwie – dodawał Szóstak.

Zarządzanie pozostałościami po śor

Inną innowacyjną platformą cyfrową w ofercie Bayer jest ResiYOU, która służy do zarządzania ryzykiem występowania pozostałości po środkach ochrony roślin w produkcji owoców miękkich i sadowniczych.

– Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ wiemy, że każdy produkt stosowany w rolnictwie pozostawia w roślinie uprawnej określony ślad, który podlega normom prawym. Jednak nie zawsze te normy są wystarczające dla sieci handlowych, które często wymagają niższych poziomów pozostałości. Opracowaliśmy model, który na podstawie danych z setek tysięcy prób z różnych krajów Europy, symulacji warunków pogodowych i glebowych oraz informacji o zastosowanych produktach potrafi przewidzieć, czy pozostałości danej substancji będą na poziomie akceptowalnym dla partnerów handlowych. Ten model jest już dostępny komercyjnie w niektórych krajach Europy, wprowadzamy go także w Polsce – tłumaczy Szóstak.

Integracja systemów i narzędzi

Jak podkreślał ekspert, firma Bayer jest globalnym liderem w zakresie usług rolnictwa cyfrowego. Obecnie mam niemal 200 mln hektarów objętych subskrypcjami, co stanowi ok. 10% całej dostępnej ziemi produkcyjnej na świecie. Moc obliczeniowa jest porównywalna z tą, którą dysponuje NASA. Firma współpracuje z Microsoftem i korzysta z platformy Microsoft Azure, która przechowuje ogromną liczbę danych z różnych urządzeń i maszyn związanych z produkcją rolną.

W Europie Bayer ma zintegrowanych 70 różnych partnerów biznesowych, producentów sprzętu, sensorów i czujników. Ich platforma jest kompatybilna z 85% sprzętu dostępnego na rynku i umożliwia automatyczny eksport, analitykę i raportowanie danych bez udziału użytkownika. Wystarczy tylko podłączyć platformę, zainstalować ją u siebie na odpowiedniej maszynie i te dane są gromadzone i wysyłane. Potem można analizować dane i wyciągać wnioski jak usprawnić lub zmodyfikować produkcję w swoim gospodarstwie.

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 08:55