Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Kiedy gmina może naliczyć VAT przy zakupie działki rolnej?

Obrazek

Rolnik, podatnik VAT, kupił działkę rolną w gminnym przetargu i zapłacił 23% podatek. Czy gmina słusznie naliczyła VAT do tej działki? Co na ten temat mówią przepisy?

Roman Włodarz17 listopada 2022, 09:42

Pytanie Czytelnika: zakup działki rolnej a VAT

Jestem podatnikiem VAT i w przetargu gminnym kupiłem działkę rolną. Gmina wystawiła mi fakturę z 23% VAT, bo w ogłoszeniu była wzmianka o podatku VAT. VAT należny już zapłaciłem. Czy gmina słusznie naliczyła VAT do tej działki, jeśli nie ma planu zagospodarowania, a jest tylko studium z przeznaczeniem nierolniczym?

Jerzy M. (województwo lubuskie)

Odpowiedź eksperta VAT

Zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o VAT – zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy zatem sprawdzić, czy zostały wydane warunki zabudowy (WZ). Jeśli nie, to przedmiotowa działka ma charakter terenu rolnego w rozumieniu ustawy VAT i nie powinna korzystać ze zwolnienia. Samo studium uwarunkowań nie jest prawem miejscowym i nie daje żadnych podstaw do traktowania objętych nim gruntów inaczej niż na podstawie ewidencji gruntów – tutaj oznaczonych jako "R" – Rola.

Jednak gmina obciążyła VAT tę sprzedaż, co rodzi określone skutki na gruncie ustawy o VAT, zarówno dla niej, jak i nabywcy. Od strony nabywcy nie ma podstaw do obaw – zapłacił VAT. Z kolei to na gminie spoczywał obowiązek zastosowania prawidłowej stawki VAT lub zwolnienia z VAT. Być może gmina ma własną interpretację podatkową, a znane są różne stanowiska organów skarbowych w tym zakresie.

Formalnie rolnik-nabywca nie ma możliwości żądania korekty takiej faktury. Gdyby jednak gmina z własnej inicjatywy taką korektę wydała, po stronie rolnika możliwa byłaby korekta VAT należnego, ale nie byłoby już możliwości zwrotu przez gminę kwoty VAT. Zgodnie z orzeczeniami podatkowymi, ten nienależnie pobrany VAT po korekcie staje się dochodem własnym gminy.


Roman Włodarz, ekspert VAT
fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 11/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)