StoryEditor

KOWR wzywa rolników do zapłaty dzierżaw. Rolnicy: Umorzenie czynszu albo przywieziemy pszenicę. OŚWIADCZENIE KRAJOWEGO OSRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Do rolników trafiaą pisma z wezwaniem do zapłaty czynszów dzierżawnych dla KOWR za użytkowane grunty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on naliczany w decytonach pszenicy po średniej cenie z ostatnich 11 kwartałów. Jak wiadomo, tylko ostatnie 3 kwartały oznaczały niskie ceny pszenicy, więc czynsze są wysokie. Dlatego rolnicy mają pomysł na pismo do KOWR w sprawie swoich należności.
01.03.2024., 09:52h

Sytuacja finansowa rolników jest trudna dlatego rolnicy protestują, bo lista niezałatwionych przez polityków spraw jest naprawdę długa. Dlatego każdy kolejny nowy problem w rolnictwie jest jak iskra na prochy. I taki problem się pojawił - rolnicy alarmują: KOWR przysyła pisma wzywające do zapłaty czynszów dzierżawnych. A te są wysokie, bo w ciągu ostatnich 11 kwartałów dominowały wysokie ceny pszenicy. 

KOWR pisze do rolników...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodnie z prawem przysyła rolnikom pisma z wezwaniem do zapłaty czynszów dzierżawnych zgodnie z warunkami przetargów, które gospodarze wygrali i do których zapłaty są zobowiązani umowami dzierżawy. Według obowiązujących przepisów czynsz określany jest w decytonach pszenicy liczonej po średniej cenie z ostatnich 11 kwartałów. W tym czasie - jak pamiętamy - była pandemia i wybuch wojny w Ukrainie. Zaledwie ostatnie 3 kwartały to niska cena skupu pszenicy. W związku z tym naliczone czynsze są wysokie.

Dlatego rolnicy borykający się obecnie z trudnościami finansowymi wpadli na pomysł aby napisać do KOWR pismo, w którym proponują rozwiązanie dla tej sytuacji.

...rolnicy piszą do KOWR

Na pomysł wpadli rolnicy zrzeszeni w Komitecie Protestacyjnym Rolników Województwa Dolnośląskiego. Na razie proponują wysyłanie tego pisma do Oddziału Terenowego KWOR we Wrocławiu, ale liczą na to, że ich pomysł podchwycą rolnicy w innych województwach.

- To jest nasza odpowiedź na wzrost czynszu dzierżawnego, który KOWR podniósł. Odpowiedź na jego naliczanie zgodnie z średnia ceną pszenicy z ostatnich 11 kwartałów. Gdy było to projektowane, wnosiliśmy o to by kwartały ze skrajnymi cenami, zostały odrzucone i wtedy decydująca była średnia ważona. Oczywiście nie zostało to wzięte pod uwagę i dzisiaj naliczenie tych 11 kwartałów do tyłu powoduje to, że mamy te czynsze takie wysokie. Przygotowaliśmy więc pismo i chcemy je wysyłać. Najpierw tu na Dolnym Śląsku, a potem i w skali ogólnopolskiej. Chcemy wywrzeć nacisk na rząd, żeby w końcu coś zaczął z tym robić. Mieliśmy tu już Stefana Krajewskiego i Adama Nowaka, rozmawialiśmy o tym, ale nic się nie zadziało w tej sprawie. No, ale pisma już do rolników przychodzą o to, żeby zapłacić czynsz, więc musieliśmy się jakoś zmobilizować. - mówi w rozmowie z topagrar.pl Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność RI.

Treść pisma do KOWR o umorzenie czynszu dzierżawnego

W piśmie przygotowanym przez Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Dolnośląskiego znajdziemy następujące sformułowania:

- W związku z tragiczną sytuacją w rolnictwie spowodowaną niekontrolowanym napływem produktów rolno – spożywczych z poza Unii Europejskiej na terytorium polski, cenami poniżej opłacalności produkcji oraz ograniczeniu możliwości ich sprzedaży, na dzierżawionych przeze mnie nieruchomościach jak i na gruntach własnych poniosłem(am) straty finansowe - czytamy we wzorze pisma do KOWR.

A dalej w jego treści są 2 pomysły rolników.

Rolnicy do KOWR: Gdzie mamy Wam przywieźć pszenicę w ramach czynszu?

Pierwszy pomysł dotyczy umorzenia czynszów dzierżawnych, a drugi wskazania przez KOWR magazynów, do którym rolnicy mogą dostarczyć pszenicę w ramach czynszów dzierżawnych liczonych w decytonach pszenicy.

W piśmie tym rolnicy wnoszą o:

  • umorzenie czynszu dzierżawnego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia.

Lub:

  • wskazanie miejsca dostarczenia pszenicy do magazynów zarządzanych przez KOWR w celu rozliczenia ilości dt z umów dzierżawnych zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

 

AKTUALIZACJA 29.02.2024 R.

W odpowiedzi na ten artykuł Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesłał do nas oświadczenie, które publikujemy w całości poniżej zgodnie z wezwaniem KOWR.

 

Oświadczenie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

W związku  z publikacją w dniu 17 lutego 2024 roku na portalu topagrar.pl artykułu pt. "KOWR wzywa rolników do zapłaty dzierżaw. Rolnicy: Umorzenie czynszu albo przywieziemy pszenicę [WZÓR WNIOSKU DO KOWR]" Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oświadcza, iż przedstawiony w artykule wzór wniosku nie jest wzorem wniosku sporządzonym i opracowanym przez KOWR. Druk kolportowany przez rolników zrzeszonych w Komitecie Protestacyjnym Rolników Województwa Dolnośląskiego, zaprezentowany w/w artykule, jak również jakiekolwiek kwestie związane z samą zasadnością wnoszenia wniosków o umorzenie czynszów, nie były ustalane bądź konsultowane z KOWR"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 17:05