StoryEditor

LEX ROLNIK: Rolnicy napisali projekt uchwały w sprawie trudnej sytuacji i realizacji postulatów. Czy trafi do Sejmu?

Rolnicy od tygodni protestują, kierują do przedstawicieli władz krajowych i unijnych swoje postulaty oraz domagają się koniecznych zmian. Ich sytuacja ekonomiczna i gospodarcza jest coraz gorsza z uwagi na konsekwencje wprowadzenia Zielonego Ładu i zgody na bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy. Teraz napisali projekt uchwały Sejmu RP i chcą go podczas protestu w Warszawie rozdawać posłom, by ci złożyli go u marszałka Szymona Hołowni
02.03.2024., 09:25h

Rolnikom kończy się cierpliwość

Za nami tygodnie rolniczych protestów. Były 3 razy ogólnopolskie protesty w całej Polsce, są lokalne blokady stałe poszczególnych dróg, rolnicy nadal kontrolują też oddolnie przejścia graniczne z Ukrainą. Po ostatnim Strajku Ostrzegawczym w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli liderów rolników z premierem Tuskiem. Szef rządu obiecał konkretne decyzje i działania w ciągu kilku dni oraz zapowiedział kolejne spotkanie z rolnikami na początku przyszłego tygodnia.

Rolnicy do czasu podjęcia konkretnych decyzji na szczeblu rządowym i unijnym nie zamierzają przerywać protestów. Mało tego, na 6 marca zapowiadają kolejną, jeszcze większą manifestację w stolicy. Działają więc wielotorowo, a teraz dodatkowo postanowili napisać projekt uchwały Sejmu RP w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników.

Rolnicy napisali uchwałę sejmową, wręczą jej projekt posłom

Rolnicy to bardzo świadoma, kompetentna i wykształcona grupa społeczna, która wie czego chce i potrafi walczyć o swoje wieloma metodami. Tak samo jak oddolnie pojawiła się inicjatywa ostatnich protestów, tak samo teraz oddolnie pojawiła się inicjatywa napisania uchwały sejmowej w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników.

Aby projekt takiej uchwały był procedowany w Sejmie potrzeba zebrania 100 tys. podpisów. Nawet przy tak dużym zaangażowaniu na protestach ciężko będzie w krótkim czasie tego dokonać. Dlatego rolnicy chcą wysłać i wręczyć przygotowany przez siebie projekt wszystkim posłom na Sejm RP. Aby ta uchwała trafiła pod obrady jako projekt poselski wystarczy, że złoży go grupa minimum 15 posłów. Wówczas musi on trafić do sejmowego obiegu legislacyjnego, ale wówczas od Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni zależy czy i kiedy ten projekt trafi pod obrady Sejmu.

Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników

Do naszej Redakcji trafił projekt sejmowej uchwały autorstwa polskich rolników. Poniżej publikujemy jej treść w całości. Zobacz o co walczą i czego domagają się rolnicy!

 

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia ……………. 2024 r.

w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników.

 

W Polsce od 24 stycznia 2024 r. trwają największe od 20 lat strajki rolników. Rolnicy protestują w obronie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest jednym z filarów bezpieczeństwa polskiego państwa. Rolnicy walczą o opłacalność produkcji i jej pewność. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji rolniczej, zobowiązujemy się jako Sejm i wzywamy Rząd do zaniechania wszelkich działań legislacyjnych, które mogłyby skutkować:

- zakazaniem lub ograniczeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej w Polsce, 

- zwiększeniem kosztów produkcji oraz nałożeniem dodatkowych obowiązków, które wiążą się z koniecznością zwiększenia nakładów w produkcji rolnej,

- zakazaniem lub ograniczeniem produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego lub zwiększeniem kosztów ich produkcji,

- wprowadzeniem danin od produktów pochodzenia zwierzęcego,

- wprowadzeniem zakazu reklamy produktów pochodzenia zwierzęcego.

Mając na uwadze dobro polskich rolników oraz trudną sytuację w rolnictwie, wzywamy Rząd do podjęcia natychmiastowych działań i spełnienia postulatów protestujących rolników. 

1. Wprowadzenie całkowitego embargo na produkty rolno-spożywcze niespełniające przyjętych w UE norm produkcyjnych z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej -15 kwietnia 2023 roku mimo sprzeciwu Unii Europejskiej zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. Po wprowadzeniu przez Polskę jednostronnego zakazu Komisja Europejska 2 maja 2023 roku wprowadziła środki zapobiegawcze w sprawie produktów rolnych z Ukrainy, trwające jedynie do 15 września 2023 roku. Na skutek postawy Komisji Europejskiej stojącej w sprzeczności z interesami polskich rolników, Rząd RP po raz drugi samodzielnie, wbrew decyzjom Unii Europejskiej wprowadził jednostronny zakaz sprowadzania zboża i produktów zbożowych do Polski. Koniecznym jest więc podjęcie radykalnych działań i wprowadzenie całkowitego embarga na wszystkie produkty rolno-spożywcze nie spełniające przyjętych w UE  norm produkcyjnych z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników, zapewnić rynek zbytu dla rodzimej, polskiej produkcji rolnej oraz ustabilizować ceny produktów rolno-spożywczych.  

Według izby zbożowo-paszowej Polska posiada 20 mln ton zbóż. Na własne potrzeby w okresie luty-sierpień wykorzysta 11 mln ton. Polskie porty są w stanie wyeksportować miesięcznie 800 tysięcy ton, co oznacza, że do lipca 2024 jesteśmy w stanie wyeksportować 4 mln ton. Zapas w ilości 5 mln ton zostanie w polskich magazynach do czasu  żniw. W tym stanie rzeczy koniecznym staje się zatrzymanie tranzytu zboża, do momentu pozbycia się nadwyżki z rynku krajowego tj. do czasu kiedy zostanie wypracowany skuteczny mechanizm tranzytowy, który nie zaburzał rentowności polskiej produkcji rolnej. Koniecznym jest również ustalenie kontyngentów działających przed wybuchem konfliktu na Ukrainie oraz wzmocnienie systemu kontroli wjeżdżających do Polski towarów spoza UE.

 

2. Sprzeciwienie się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, która prowadzi do likwidacji polskiego i europejskiego rolnictwa – sprzeciw ten jest warunkiem koniecznym dla przetrwania rolnictwa w naszym kraju. W UE funkcjonuje polityka ukierunkowana na ograniczenie produkcji rolnej. W ciągu ostatnich 2 lat zostało wywalczone odstępstwo od obowiązku ugorowania gruntów rolnych, teraz Unia Europejska musi całkowicie zrezygnować z tego wymogu. Wzywamy Rząd do odrzucenia wszelkich propozycji związanych z ograniczeniem środków ochrony roślin, co tworzy nierówne zasady konkurencji z produktami z Ukrainy czy Ameryki Południowej, których rolnicy nie podlegają takim ograniczeniom.  Wzywamy Rząd do sprzeciwu wobec wszelkich form ograniczania produkcji rolnej poprzez obowiązek wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na poziomie 4%, docelowo 10% w roku 2030 oraz ograniczanie dostępności gruntów rolnych, w szczególności trwałych użytków zielonych poprzez zalewanie oraz do rezygnacji z propozycji ograniczenia emisji CO2 o przyjęte 55% w roku 2030, a docelowo 90% w roku 2040. 

3. Kontynuacja pomocy polskim rolnikom, tj. monitorowanie sytuacji w rolnictwie i zapobieganie ryzyku utraty płynności finansowej gospodarstw rolnych poprzez stosowanie systemowych działań i rozwiązań. Podstawą rolnictwa w Polsce są rodzinne gospodarstwa rolne, które jednocześnie stanowią podstawę bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska żywność jest najlepszą marką, to także podstawa naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak bezpieczeństwo militarne i energetyczne, dlatego koniecznym jest zapewnienie płynności finansowej polskim producentom rolnym.  Ewentualne rekompensaty do produkcji czy zwrot stawki akcyzowej na poziomie 2zł/l zapewnią rolnikom możliwość przetrwania w trudnych warunkach trwającej wojny na Ukrainie, która spowodowała wahania na światowych, europejskich i polskich rynkach rolnych. Muszą być one przyznawane w sposób transparenty z uwzględnieniem analiz i stanowisk środowiska rolniczego. Rekompensaty nie rozwiązują problemów w rolnictwie, ale stanowią chwilową alternatywę dla zachowania płynności finansowej rolników. W pierwszej kolejności należy rozwiązać problemy systemowe. 

 

                 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej popiera protesty rolników w Polsce i w Europie

 

Teraz pozostaje nam czekac na to, czy posłowie podchwycą pomysł rolników i wprowadza ten projekt do Kancelarii Sejmu jako projekt poselski. Czy znajdzie się 15 odważnych posłów, sprzyjających polskim rolnikom?

@rolnik_na_kazda_okazje @Michał Kołodziejczak Temat powraca, ponieważ w dniu w którym wyszedł pierwotnie - miał miejsce wywiad Pana Izdebskiego w Radiu Zet i musieliśmy się zająć nim w pierwszej kolejności. #rolnik #rolnictwo #rolniknakazdaokazje ♬ dźwięk oryginalny - Rolnik na każdą okazję

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 19:52