StoryEditor

Młody rolnik 2024: wypłata premii nawet po 1,5 roku! Jakie zmiany?

W czerwcu rusza nabór na Młodego rolnika 2024. Młodzi rolnicy mogą otrzymać nawet 200 tys. zł, ale muszą pamiętać o ważnych terminach i zmianach.
14.05.2024., 14:20h

Kto może dostać premię dla młodego rolnika?

O premię dla Młodego rolnika mogą starać się osoby, które mają nieskończone 41 lat i wcześniej nie korzystały z tego prpgramu. Warunkiem jest również, że rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (lub planują to zrobić w ciągu następnych 12 miesięcy).

– Wszyscy beneficjenci będą musieli składać wnioski przez system ARIMR. Każdy z rolników musi mieć nadany numer potencjalnego beneficjenta lub numer ewidencyjny producenta, by mógł zalogować się do tego systemu oraz przygotować biznesplan i wniosek – mówi Maria Rozdzielska, ekspert Agraves ds. dotacji – Po złożeniu wniosku beneficjent zostaje poinformowany o ewentualnej konieczności uzupełnienia w biznesplanie – mówi Maria Rozdzielska.

image

Kiedy ARiMR rozpocznie nabór wniosków na Rolnictwo 4.0?

Czy Młody rolnik może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie?

Wnioskodawca w momencie składania wniosku o przyznanie premii nie musi być posiadaczem gruntów rolnych.

– Natomiast, jeśli takie grunty już posiada może jak najbardziej wystąpić z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pamiętajmy jednak o tym, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie lub podmiotowi, który jest właścicielem gruntu rolnego na dzień 31 maja 2024 r. Ma to duże znaczenie w kontekście planowanej daty rozpoczęcia naboru wniosków na premie dla młodych rolników, która jest wyznaczona na początku czerwca – wyjaśnia red. Grzegorz Ignaczewski, specjalista ds. Wspólnej Polityki Rolnej – W związku z tym, jeśli grunty będziemy nabywali po 31 maja, na te grunty o płatności występuje ich poprzedni właściciel. Natomiast w kolejnym roku można już wystąpić z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i powinien to zrobić podmiot, który ubiega się o przyznanie premii dla młodego rolnika.

image

Koniec z Zielonym Ładem jaki znamy? Bruksela zatwierdziła zmiany w WPR!

Nawet 1,5 roku oczekiwania na płatność

W związku z terminem naborów i podpisania umowy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rolnik może sporo poczekać na wypłatę pieniędzy.

– Przyjmując terminy wynikające z wytycznych, do końca 2024 roku beneficjenci powinni podpisać umowy. Od tego momentu mamy 12 miesięcy na złożenie wniosku o płatność. To oznacza, że do samej wypłaty środków o płatność może dojść nawet po półtora roku od zakończenia naboru – mówi Maria Rozdzielska.

Wniosek odrzucony? Z odwołaniem do sądu!

Bardzo ważną zmianą w naborze na Młodego Rolnika 2024 jest fakt, że po raz pierwszy od 20 lat premia dla młodych rolników nie będzie przyznawana na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Co to oznacza?

– To ma poważny skutek, gdyż ewentualne negatywne rozstrzygnięcie agencji nie podlega odwołaniu do prezesa Agencji, co byłoby prostszą ścieżką – mówi Mikołaj Baum z Agraves - Tym razem będzie skutkowało drogą sądową w postaci odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A to jest o wiele bardziej skomplikowana ścieżka. Nie jest to jednak problem dla doradców Agraves, którzy mają na swoim koncie skutecznie zakończonych takich postępowań.

Agraves, oprac. al

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 03:44