StoryEditor

PILNE!!! Bezcłowy handel z Ukrainą przedłużony do 2025 roku!

Komisja Europejska przedłużyła umowę o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca 2025r. wprowadzając w nim mechanizm bezpieczeństwa. Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa podczas posiedzenia kolegium komisarzy zgłosił swoje zdanie odrębne. Propozycja tych rozwiązań trafi teraz do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.
31.01.2024., 12:53h

Spór unijnych komisarzy o bezcłowy import z Ukrainy

Sprawa zasad wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi między Unią Europejską z Ukrainą była przedmiotem ostrego sporu między komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim oraz komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem. Ten drugi chciał najpierw przedłużenie dotychczasowych przepisów, które de facto tworzyły strefę wolnego handlu między Ukrainą a Unią Europejską.

To udało się jednak zablokować  komisarzowi Wojciechowskiemu, który argumentował, że doprowadzi to do destabilizacji unijnych rynków rolnych. Potem spór dotyczył wielkości kontyngentów najbardziej wrażliwych towarów czyli drobiu, jaj i cukru.

Dombroskis chciał, aby limit ustanowić na podstawie wielkości eksportu z 2023 r. który była dla Ukrainy rekordowy. Z kolei Wojciechowski optował za rokiem 2021 r., kiedy wolumen sprzedaży ukraińskich towarów nie był taki duży. 

Polska za wprowadzeniem ograniczeń w handlu z Ukrainą

Wojciechowskiego mocno wsparł minister rolnictwa Czesław Siekierski, który dwukrotnie rozmawiał z Dombrovskisem. Jak twierdzą świadkowie tych rozmów podczas pierwszej z nich, Siekierski opowiadając się po stronie polskich rolników zdołał nawet wyprowadzić z równowagi łotewskiego komisarza. "Podczas drugiej rozmowy ton był już spokojniejszy" – powiedział informator dziennikarki RMF FM.

Jest decyzja Brukseli - import bez cła będzie przedłużony!

Margaritis Schinas Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej poinformował dzisiaj, że Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą. 

- Podjęte środki pomagają złagodzić trudną sytuację, w jakiej znaleźli się ukraińscy producenci i eksporterzy w wyniku niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny agresywnej prowadzonej przez Rosję – napisała Komisja Europejska. 

Czy mechanizm bezpieczeństwa zadziała?

Ale jednocześnie biorąc pod uwagę zastrzeżenie niektórych państw członkowskich oraz środowisk rolniczych KE zgodziła się wprowadzić mechanizm bezpieczeństwa. W przypadku towarów wrażliwych takich jak mięso drobiowe, jaja i cukier Ukraina będzie mogła eksportować bez ograniczeń do wysokości ze średniej eksportu z lat 2022 r. i 2023 r. Oznacza to, że gdyby przywóz tych produktów przekroczył te wielkości, cła zostałyby nałożone ponownie, aby wielkość przywozu nie przekroczyła znacząco wielkości przywozu z lat ubiegłych. 

Rozmowy polsko-ukraińskie o imporcie

Równolegle do nacisków na Komisję Europejską trwają dwustronne rozmowy polsko-ukraińskie na temat uregulowania zasad handlu. W tej sprawie rozmowy w Kijowie prowadzili premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radek Sikorski. Polska na wzór rozwiązań Ukrainy z Rumunią i Bułgarią chce wprowadzić system licencji handlowych.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. maj 2024 00:35