StoryEditor

Podatek rolny 2024 r.: jedno jest pewne, znowu będzie drożej. O ile?

  GUS podał w komunikacie cenę skupu żyta za 11 kwartałów, co jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. Jedno jest pewne, znowu będzie drożej… O ile tym razem? 
20.10.2023., 08:10h

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 19 października br. podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Co to oznacza dla rolników? W 2024 r. zapłacisz za podatek rolny więcej. Niestety mimo obecnie bardzo niskich cen żyta, poprzednie kwartały były w miarę korzystne, przez co średnia z 11 kwartałów jest dość wysoka. Niestety kolejny raz z rzędu rośnie również kwota podatku rolnego, ale nie tylko, bo na tej podstawie wylicza się również kwotę podatku od innych gruntów. 

Jaki podatek rolny w 2024 r.?

W ubiegłym roku Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Wówczas cena skupu żyta wzrosła o 20% i wzrósł również podatek rolny. Cena skupu żyta za 11 kwartałów brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku na 2024 r. jest wyższa o 17,4%.

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł za jeden ha przeliczeniowy. W ubiegłym roku rolnicy płacili 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. Kwota podatku rolnego na 2024 r. wzrosła o 38,95 zł za ha. 

W 2022 r. rolnicy za podatek rolny płacili 153,70 zł/ha, a w 2021 roku było to 146,37 zł/ha.

Ile wyniesie podatek w 2024 r. na pozostałe grunty?

Podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2024 roku podatek wyniesie 448,15/za ha (370,25 zł/ha w 2023 r.). Kwota jest wyższa o 77,9 zł/ha.

Warto zaznaczyć, że każda gmina może obniżyć podatku rolnego, jednak wymaga to konsultacji z miejscową izbą rolniczą. Podatek rolny płaci się w czterech ratach - do 15 marca, maja, września i listopada.

Zobowiązani do tej opłaty są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Kto nie zapłaci podatku rolnego w 2024 r.?

Podatku nie płacą właściciele gruntów:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 • w wieku emerytalnym,
 • inwalidą I albo II grupy,
 • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Czy gmina może zwolnić z opłaty podatku rolnego?

Jeśli rolnik złoży wniosek, gmina może zwolnić z opłaty podatku tylko jeśli:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie,
 • grunty, które są przeznaczone na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli płatnik podatku je:
 • kupuje lub masz użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
 • ma w użytkowaniu wieczystym,
 • ma w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

dkol na podst. GUS

Fot. archiwum TAP

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. kwiecień 2024 20:34